Dit forløb efter hospitalet for dig, der har fået en hjerneskade

Når du skal udskrives fra hospitalet efter en hjerneskade, arbejder hospitalet, kommunen og din egen læge sammen om dit videre forløb.

Når du er klar til at blive udskrevet, laver hospitalet en plejeforløbsplan og/eller en genoptræningsplan, der blandt andet indeholder oplysninger om dit hospitalsophold og følgerne efter din hjerneskade.

Planen skal kommunen og din praktiserende læge bruge i dit videre forløb. 

Hospitalet, kommunen og din praktiserende læge kan dog kun dele information med hinanden om dit forløb, hvis du har givet samtykke til det.

Dit videre behandlingsforløb

Vis alle

Genoptræning og rehabilitering i kommunen

I de fleste tilfælde vil du møde en medarbejder fra kommunen, mens du stadig er på hospitalet. Det vil enten være en hjerneskadekoordinator eller en udskrivningskoordinator, der kommer til et møde med dig og eventuelt dine pårørende og de medarbejdere, der er omkring dig på hospitalet.

Hjerneskadekoordinatoren eller udskrivningskoordinatoren vil fortælle om forløbet efter udskrivelse fra hospitalet, og hvilke tilbud du vil kunne få gavn af fremadrettet i din rehabiliteringsforløb i kommunen. Det er vigtigt, at du og dine pårørende her byder ind med jeres viden og ønsker for det videre forløb.

Kommunen bestemmer, hvor du får genoptræningen. Dette afhænger af dine individuelle behov, og hvor specialiseret en indsats du har behov for i forhold til din skade.

Du vil afhængigt af dine behov enten få tilbudt et forløb på:

  • Kommunens eget rehabiliteringscenter, Neurorehabilitering - Kbh, der har samlet kommunal genoptræning til personer, som har fået en hjerneskade
  • Et af kommunens midlertidige døgnophold eller træningscentre
  • Et regionalt specialhospital.

Ifølge lovgivningen er der ventetidsgaranti på kommunal genoptræning på syv kalenderdage, fra genoptræningsplanen er sendt fra hospitalet, til du begynder din genoptræning.

Behandling via praktiserende læge

Når du er blevet udskrevet fra hospitalet, er din praktiserende læge nøgleperson, hvis du skulle få brug for mere lægefaglig behandling - som for eksempel at henvise dig til for psykolog eller vederlagsfri fysioterapi (såfremt du opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier).

Hvis du kommer hjem at bo igen direkte efter, at du har været indlagt på hospitalet, står du selv for at kontakte din læge

Hvis du skal bo på et døgnophold i en midlertidig periode, vil personalet på døgnopholdet sikre kontakten til din praktiserende læge. De kontakter dog kun din læge, hvis der opstår et behov, og hvis du giver samtykke til det.

Visuelt overblik over et typisk forløb

Her kan du se en visuel forklaring af et typisk hjerneskadeforløb. Fra du forlader hospitalet og til du vender tilbage til en selvstændig hverdag eller en hverdag med den hjælp, du har behov for. 

Se et eksempel på, hvordan et forløb kan se ud

Støtte til kørsel og transport

Har du på grund af en erhvervet hjerneskade fået svært ved at anvende private eller offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge om Flextrafik eller støtte til handicapbil.

Du kan også have mulighed for at søge om ledsagelse ved kørsel, handicapparkeringskort og andet.

Læs mere om dine muligheder for støtte til kørsel og transport

Kurts forløb efter en hjerneskade

I 2014 blev Kurts liv forandret. Han faldt ned af trappen og fik kraniebrud og en hjerneskade. Efter Kurt havde været på hospitalet, blev han udskrevet og begyndte i et rehabiliteringsforløb i Københavns Kommune.

Få støtte af en Hjerneskadekoordinator

Hvis du har fået en svær hjerneskade, kan du og dine pårørende få støtte, rådgivning og hjælp til dit forløb.