Økonomisk støtte for dig, der har fået en hjerneskade

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du har svært ved at få økonomien til at hænge sammen efter en hjerneskade. Du kan også få hjælp til at varetage din økonomi.

Hvad enten du har ekstra udgifter til fx medicin, handicapbil eller har nedsat funktionsevne, så har du i visse tilfælde mulighed for at søge om økonomisk støtte.

Læs mere om dine muligheder under nedenstående fold ud-punkter.

Muligheder for tilskud og økonomisk støtte

Vis alle

Tilskud til merudgifter

Er du over 18 år og har ekstra udgifter som følge af nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud.

Har du ekstra udgifter – også kaldet merudgifter – som følge af din væsentligt nedsatte funktionsevne, kan du søge om at få disse udgifter dækket af kommunen. En merudgift er en udgift, som borgere uden nedsat funktionsniveau almindeligvis ikke har.

Afhængigt af udgiften kan du enten få den dækket helt eller delvist.

Merudgifter kan fx være:

  • Tilskudsberettiget medicin
  • Driftsudgifter til handicapbil
  • Særlige kurser
  • Ekstra vask.

Læs mere om tilskud til merudgifter

Enkeltydelser

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.

Enkeltydelser er fx støtte til:

  • Medicin og sygebehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud og -depositum
  • Samværsudgifter.

Læs mere om enkeltydelser

Supplerende tillæg

Hvis du er folkepensionist eller har fået bevilget førtidspension før 2003, kan du søge om forskellige former for økonomiske tillæg. Det afhænger som oftest af din indkomst eller formue, hvad du kan få tilskud til.

Supplerende tillæg er fx (udvidet) helbredstillæg, personlige tillæg, supplement til brøkpension og bistands- og plejetillæg.

Læs mere om supplerende tillæg

SU Handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

Læs mere om SU Handicaptillæg (su.dk)

Tillæg af SU-klip

Hvis du er blevet forsinket på din videregående uddannelse f.eks. på grund af sygdom, har du mulighed for at søge om tillæg af SU-klip.

Læs mere om tillæg af SU-klip (su.dk) eller kontakt SU-kontoret på dit uddannelsessted. Du kan finde dit uddannelsessteds SU-kontor her (su.dk).

Særlig støtte til høje boligudgifter

Særlig støtte er en økonomisk støtte, du kan søge til at dække dine høje boligudgifter, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab. Det kan fx være på grund af sygdom eller arbejdsløshed.

Læs mere om støtte til høje boligudgifter

Orlov med løn til at passe nærtstående

Din pårørende eller anden nærtstående har mulighed for at få orlov fra sit arbejde i en periode for at passe dig. I pasningsperioden kan de få støtte fra kommunen i op til seks måneder.

Læs mere om orlov med løn til at passe nærtstående

Støtte til kørsel og transport

Hvis du har svært ved at gøre brug af almindelige transportmidler, kan du søge om støtte til kørsel og transport.

Læs mere om støtte til kørsel og transport

Få hjælp til at varetage din økonomi

Vis alle

Fuldmagt

Hvis du har brug for, at en pårørende eller anden nærtstående person overtager din økonomi, kan du lave en fuldmagt. Det kan være for en periode eller være permanent.

Fuldmagter kan være begrænset til en eller flere opgaver, som du selv specificerer – fx en økonomisk eller digital fuldmagt – eller de kan være af mere bred generel karakter.

Du kan henvende dig til Borgerservice (borger.dk) og få praktisk hjælp til at få overblik over din økonomi.

Som pårørende kan du også henvende dig til Borgerservice for at få vejledning i, hvordan du kan overtage økonomien for en anden, eksempelvis for din mand eller hustru.

Læs mere om fuldmagter i det offentlige (borger.dk)

Værgemål

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, eller beslutninger om deres økonomi. De kan derfor have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem. 

I en sådan situation kan det være nødvendigt at komme under et såkaldt værgemål, hvor en anden – en værge – kan handle på dine vegne.

Du kan selv søge om værgemål. Din familie, en værge eller andre myndighedspersonen kan også søge om værgemål.

Det er Familieretshuset som myndighed, der iværksætter et værgemål og fører tilsyn med den beskikkede værge. 

Læs mere om værgemål (borger.dk)

Ring til Hjerneskadetelefonen

Ring til Hjerneskadetelefonen på telefon 23 47 00 49, hvis du har spørgsmål om økonomi i forbindelse med en hjerneskade.

Telefonen er åben mandag og fredag kl. 10-12.

Bag Hjerneskadetelefonen står Hjerneskadekoordinationen, som består af fire hjerneskadekoordinatorer og en sundhedsfaglig konsulent.