Søg

Se vuggestuer og dagplejere

Søg efter vuggestuer og dagplejere i Københavns Kommune.

Se vuggestuer og dagplejere

Om vuggestue og dagpleje

Om vuggestue

En vuggestue er et offentligt dagtilbud, hvor der bliver passet mellem 60 til ca. 100 børn. Børnene er inddelt i faste stuer af 12 børn og 3 voksne.

I integrerede institutioner ligger de fleste vuggestuer i samme bygning som børnehaveafdelingen, hvor børnene automatisk rykker hen, når de er omkring 3 års alderen.

Om dagpleje

En kommunal dagplejer er en person, der er ansat og godkendt af kommunen til at passe 3-4 børn i sit eget hjem. Dagplejeren er tilknyttet et netværk af andre dagplejere, der passer børnene ved dagplejerens sygdom og ferie.

I Flerbørnsdagpleje foregår pasningen i offentlige lokaler, hvor der er 8-10 børn og 3 faste voksne. 

Døgn- og weekendåbne dagtilbud

Døgnåbne institutioner

Hvis dit barn har brug pasning med udvidet åbningstider f.eks. om natten, har vi to døgninstitutioner i Københavns Kommune.

Du skal kunne dokumentere dit behov for institutionens særlige udvidede åbningstid i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation. Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

Døgninstitutionerne er:

Haraldsgården i Haraldsgade på Nørrebro

Vartov i Farvergade i Indre By

Weekendåbne institutioner

Hvis dit barn har brug for pasning i weekender har Københavns Kommune et antal dagtilbud med weekendåbent.

Du skal kunne dokumentere dit behov for pasning i weekender i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation.

Dit barn kan godt blive passet i et dagtilbud i hverdagene, der ikke har weekendåbnet og benytte et andet dagtilbud med weekendåbnet i weekender.

Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

De weekendåbne institutioner er:

Galaxen på Øresundsvej på Amager

Kernehuset på Agnes Henningsens Vej på Nørrebro

Valnødden på Kettegårds Allé i Hvidovre

Virksomhedsinstitutioner

Vi har et antal virksomhedsinstitutioner, hvor børn af ansatte har fortrinsret. For at gøre brug af fortrinsretten skal forældrene dokumentere deres ansættelse i virksomheden i form af lønseddel, ansættelsesbrev el.lign. til Pladsanvisningen.

Børn, der ikke bor i Københavns Kommune, kan også blive skrevet på en virksomhedsinstitutions venteliste, hvis de kan dokumentere deres ansættelse i virksomheden på lige fod med københavnske borgere.

Virksomheder i København er:

Seruminstituttet

Hvidovre Hospital

Ministerierne og styrelser

Teatre i Danmark

FLSmidth A/S

Lundbeck

Nordisk Film

Kontakt

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

- Vores modtagelse er lukket fredag den 5. august.