Se vuggestuer og dagplejere

Søg efter vuggestuer og dagplejere i Københavns Kommune.

Se vuggestuer og dagplejere

Om vuggestue og dagpleje

Vis alle

Om vuggestue

En vuggestue er et offentligt dagtilbud, hvor der bliver passet mellem 60 til ca. 100 børn. Børnene er inddelt i faste stuer af 12 børn og 3 voksne.

I integrerede institutioner ligger de fleste vuggestuer i samme bygning som børnehaveafdelingen, hvor børnene automatisk rykker hen, når de er omkring 3 års alderen.

Om dagpleje

Hvad er dagpleje i eget hjem?

En kommunal dagplejer er en person, der er ansat og godkendt af kommunen til at passe 3-4 børn i sit eget hjem. Dagplejeren tilrettelægger dagens aktiviteter med udgangspunkt i sin lille børnegruppe. Åbningstiden er 48 timer om ugen.

Dagplejeren er tilknyttet et netværk af andre dagplejere, der passer børnene ved dagplejerens sygdom og ferie.

Hvad er flerbørns-dagpleje?
I Flerbørnsdagpleje foregår pasningen i offentlige lokaler, hvor der er 8-10 børn og 3- 4 faste voksne. Åbningstiden er 42 timer om ugen.

Dagene i flerbørns-dagplejen er planlagt af personalet. Personalet tilrettelægger, så der er mulighed for fleksibilitet, hvis det viser sig, at børnegruppen har behov for noget andet end det planlagte.

De fleste flerbørns-dagpleje-huse arbejder med børnene i både mindre og større grupper. Opdeling i mindre grupper sker, når der er små nye børn, der kan have brug for ro og overskuelige rammer til at blive tryg i tilknytningen til de voksne.

Arbejdet i mindre grupper tilgodeser det lille læringsmiljø og her er muligheder for at imødegå børnenes interesser med aldersbestemte aktiviteter, der fremmer deres relationer, trivsel og læring.

Flerbørns-dagpleje-husene benytter sig af deres egne legepladser, men er også alle meget aktive med at anvende parker, legeområder og aktiviteter i deres lokalområder og børnene er ude i al slags vejr. 

Døgn- og weekendåbne dagtilbud

Døgnåbne institutioner

Hvis dit barn har brug for pasning med udvidet åbningstider fx om natten, har vi to døgninstitutioner i Københavns Kommune.

Du skal kunne dokumentere dit behov for institutionens særlige udvidede åbningstid i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation. Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

Døgninstitutionerne er:

 • Haraldsgården i Haraldsgade på Nørrebro
 • Vartov i Tietgensgade i Indre By

Weekendåbne institutioner

Hvis dit barn har brug for pasning i weekender har Københavns Kommune et antal dagtilbud med weekendåbent.

Du skal kunne dokumentere dit behov for pasning i weekender i form af kopi af lønsedler eller anden form for dokumentation for arbejdstid.

Hvis dit barn bor med begge forældre, skal begge kunne fremvise dokumentation.

Dit barn kan godt blive passet i et dagtilbud i hverdagene, der ikke har weekendåbnet og benytte et andet dagtilbud med weekendåbnet i weekender.

Dokumentationen skal sendes til Pladsanvisningen.

De weekendåbne institutioner er:

 • Galaxen på Øresundsvej på Amager
 • Kernehuset på Agnes Henningsens Vej på Nørrebro
 • Idrætsbørnehuset Vippen på Kettegårds Allé i Hvidovre

Virksomhedsinstitutioner

Vi har et antal virksomhedsinstitutioner, hvor børn af ansatte har fortrinsret. For at gøre brug af fortrinsretten skal forældrene dokumentere deres ansættelse i virksomheden i form af lønseddel, ansættelsesbrev el.lign. til Pladsanvisningen.

Børn, der ikke bor i Københavns Kommune, kan også blive skrevet på en virksomhedsinstitutions venteliste, hvis de kan dokumentere deres ansættelse i virksomheden på lige fod med københavnske borgere.

Virksomheder i København er:

 • Seruminstituttet
 • Hvidovre Hospital
 • Ministerierne og styrelser
 • Teatre i Danmark
 • FLSmidth A/S
 • Lundbeck
 • Nordisk Film

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-