Flytning til, fra eller i København

Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret.

Hvis du allerede inden tilflytning kan dokumentere, at du og dit barn flytter til Københavns Kommune (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan vi skrive dit barn på venteliste inden I har adresse i kommunen. Dit barn kan dog først modtage tilbud om at starte i institution, når jeres adresse er registreret hos Folkeregistret. 

Er dit barn indmeldt i en anden kommune, skal du selv melde det ud i den pågældende kommune.

Flytning til Københavns Kommune

Vis alle

Vuggestue og dagpleje

Hvis dit barn er mellem 0-3 år, kan du skrive det på venteliste til 2 vuggestuer eller dagplejere. Københavns kommune har en pasningsgaranti, der sikrer dit barn en plads senest 2 måneder efter, du har skrevet dit barn på garantilisten. Dit barn kan først skrives på garantilisten, når dets adresse er registreret i Folkeregistret.

Københavns Kommune har et antal reserverede placeringer på ventelisterne til vuggestue og dagpleje, der er forbeholdt tilflyttere. Der er maksimalt 6 reserverede placeringer om året per institution. Det er barnets alder, der afgør, hvilken tilflytterplacering, det kan få. Et barn kan tidligst få anciennitet fra barnet er 4 måneder.  Det betyder, at alle reserverede placeringer på en venteliste til en institution kan være benyttet, hvis der er mange tilflyttere til området.

Som tilflytter til kommunen kan du skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede placeringer og en anden venteliste til dagpleje eller vuggestue efter de almindelige regler. 

Hvis du vil benytte dig af muligheden for at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede placeringer, skal det senest ske 3 måneder efter, I er flyttet hertil. Vær opmærksom på at dit barn kun kan få én tilflytterplacering. Det betyder, at du ikke kan udskifte den med en anden tilflytterplacering, hvis du senere fortryder dit valg. 

Kontakt Pladsanvisningen, hvis vi skal skrive dit barn på venteliste, inden I flytter til kommunen.

Børnehave

Hvis du flytter til København med et barn, der er mellem 3-5 år, kan du skrive det på venteliste til 3 børnehaver. Dit barn kan komme på venteliste til børnehave fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret. 

Vær opmærksom på at dit barn ikke er sikret plads i en specifik børnehave, men er sikret plads maks. 4 kilometer fra din bopæl senest 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret. 

Fra den 1. juni 2024 er der nye regler for opskrivning til børnehave for tilflyttere til Københavns Kommune.

Flytter du til Københavns Kommune før den 1. juni 2024:
Det er opskrivningstidspunktet, der gælder, hvis du ønsker at skrive dit barn på en venteliste til en konkret institution. Hvis dit barn er under 2 år vil dit barn få anciennitet fra sin 2 års fødselsdag. Er dit barn over 2 år, får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet. 

Flytter du til Københavns Kommune efter den 1. juni 2024:
Som tilflytter til Københavns Kommune kan dit barn få anciennitet fra sin 2-års fødselsdag, når du skriver dit barn på venteliste til børnehave senest 3 måneder efter, I er flyttet hertil.  

Vær opmærksom på at du selv skal ringe eller sende en mail til pladsanvisningen og oplyse at du er tilflyttet indenfor de sidste 3 måneder for, at dit barn kan få anciennitet fra sin 2-års fødselsdag. 

Flytning fra Københavns Kommune

Vis alle

Vuggestue, dagpleje og børnehave

Dit barn har ret til at beholde pladsen i Københavns Kommune, selvom du flytter fra kommunen. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig. Hvis du vælger at melde dit barn ud af dagtilbuddet, har du en måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i en måned.

Flytning internt i København over 4 kilometer

Vis alle

Vuggestue og dagpleje

Københavns Kommune har et antal reserverede placeringer på ventelisterne til vuggestue og dagpleje, der er forbeholdt tilflyttere og borgere, der flytter internt i kommunen over 4 kilometer. Der er maksimalt 6 reserverede placeringer om året per institution. Det er barnets alder, der afgør, hvilken tilflytterplacering dit barn eventuelt kan få. Et barn kan tidligst få anciennitet fra barnet er 4 måneder.  Det betyder, at alle reserverede placeringer på en venteliste til en institution kan være benyttet, hvis der er mange tilflyttere til området.

Hvis du flytter internt i kommunen, skal der være mere end fire kilometer mellem din nye bopæl og din gamle bopæl, før du kan blive skrevet op til én reserveret placering på ventelisten.  

Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede placeringer er til de enkelte institutioner. Ønsker du at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede placeringer, skal det senest ske 3 måneder efter I er flyttet. Vær opmærksom på at du kun kan få én tilflytterplacering. Det betyder, at du ikke kan udskifte den med en anden tilflytterplacering, hvis du senere fortryder dit valg. 

Du kan også vælge at skrive dit barn på garantilisten, hvis I flytter mere end 4 kilometer internt i Københavns Kommune. Efter opskrivning på garantilisten vil barnet være garanteret en plads indenfor 2 måneder efter jeres nye adresse er registreret i Folkeregisteret.

Du kan også vælge, at dit barn skal beholde sin nuværende plads. 

Børnehave

Hvis du flytter internt i kommunen over 4 kilometer, kan du vælge at beholde dit barns børnehaveplads eller skrive op til andre børnehaver.

Fra den 1. juni 2024 er der nye regler for opskrivning til børnehave, hvis du flytter internt.

Flytter du over 4 kilometer internt i Københavns Kommune før den 1. juni 2024:
Det er opskrivningstidspunktet, der gælder, hvis du ønsker at skrive dit barn på en venteliste til en konkret børnehave. Hvis dit barn er under 2 år vil dit barn få anciennitet fra sin 2 års fødselsdag. Er dit barn over 2 år, får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet. 

Flytter du over 4 kilometer i Københavns Kommune fra den 1. juni 2024:
Som intern flytter i Københavns Kommune kan dit barn få anciennitet fra sin 2-års fødselsdag, når du skriver dit barn på venteliste til børnehave senest 3 måneder efter, I er flyttet.  

Vær opmærksom på at du selv skal ringe eller sende en mail til pladsanvisningen og oplyse, at du er flyttet indenfor de sidste 3 måneder for, at dit barn kan få anciennitet fra sin 2-års fødselsdag. 

Du kan også vælge at skrive dit barn på den generelle venteliste til børnehave i dit nye område. Hvis du vælger det, så er dit barn sikret plads via den generelle venteliste maks. 4 kilometer fra din nye bopæl senest 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret.  Du skal kontakte Pladsanvisningen, hvis du ønsker dette.

Kontakt

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-