Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Flytning til, fra eller i København

Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret.

Flytning til Københavns Kommune

Vuggestue og dagpleje

Hvis du flytter til Københavns kommune med et barn, der er yngre end tre år, skal du skrive barnet på venteliste til vuggestue eller dagpleje. Københavns kommune har en pasningsgaranti, der sikrer dit barn en plads senest to måneder efter, du har skrevet dit barn på garantilisten.

Københavns Kommune har et antal reserverede pladser på ventelisterne til vuggestue og dagpleje, der er forbeholdt tilflyttere. Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen til Københavns Kommune er registreret hos Folkeregisteret.

Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Københavns Kommune på et senere tidspunkt (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du skrive dit barn på venteliste, allerede når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for flytningen. Dit barn kan dog først modtage tilbud om at starte i institution, når din adresse er registreret hos Folkeregistret. 

Da Københavns Kommune har lukket sine ventelister for børn fra andre kommuner, er det ikke muligt at skrive dit barn på venteliste digitalt, før du har folkeregisteradresse i København. Kontakt Pladsanvisningen for at komme på venteliste.

Som tilflytter til kommunen kan du skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser (hvis der fortsat er en reserveret plads ledig på ventelisten til den pågældende institution) og en anden venteliste til dagpleje eller vuggestue efter de almindelige regler. Pladsanvisningen kan i den forbindelse fortælle dig, hvilke institutioner der har de korteste ventelister.

Hvis du som tilflytter vil benytte dig af muligheden for at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser skal det senest ske tre måneder efter I er flyttet hertil.

Hvis du flytter til Københavns Kommune med et barn, der er ældre end tre år, skal du skrive barnet på venteliste til børnehaver.

Børnehave

Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret. Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Københavns Kommune på et senere tidspunkt (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du dog skrive dit barn på venteliste, allerede når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for flytningen.

Hvis du ønsker at skrive dit barn på en venteliste til en konkret institution er det opskrivningstidspunktet, der gælder. Hvis dit barn er under 2 år vil dit barn få anciennitet fra sin 2 års fødselsdag. Er dit barn over 2 år får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet. Dit barn er dog sikret plads via den generelle venteliste maks. 4 kilometer fra din bopæl senest 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret.  Børnehavebarnet skal være sikret plads et sted i kommunen indenfor 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret. 

Flytning fra Københavns Kommune

Vuggestue, dagpleje og børnehave

Dit barn har ret til at beholde pladsen i Københavns Kommune, selvom du flytter fra kommunen. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig. Hvis du vælger at sige din plads op, har du en måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i en måned.

Flytning internt i København

Vuggestue og dagpleje

Hvis du flytter internt i kommunen, skal der være mere end fire kilometer mellem din nye bopæl og din gamle bopæl, før du kan blive skrevet op til én af de reserverede pladser. Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede pladser er til de enkelte institutioner. Ønsker du at skrive dit barn på venteliste til én af de reserverede pladser, skal det senest ske tre måneder efter I er flyttet.

Børnehave

Hvis du flytter internt i kommunen kan du vælge at beholde dit barns børnehaveplads eller skrive op til en ny børnehave.

Hvis du ønsker at skrive dit barn på ventelister til konkrete institutioner i dit nye område, så er det opskrivningstidspunktet, der gælder. Hvis dit barn er under 2 år vil dit barn få anciennitet fra sin 2 års fødselsdag. Er dit barn over 2 år, får dit barn anciennitet fra opskrivningstidspunktet.

Du kan også vælge at skrive dit barn på den generelle venteliste til børnehave i dit nye område. Hvis du vælger det, så er dit barn sikret plads via den generelle venteliste maks. 4 kilometer fra din nye bopæl senest 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret.  

Kontakt

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

-