Få adgang til Aula i Københavns Kommune

Find ud af hvordan du kommer på Aula og hvordan du opretter et alias til dig eller dit barn.

Størstedelen af alle dagtilbud og skoler i København bruger Aula til digital kommunikation mellem hjem og institution/skole. Du har adgang til Aula fra den dag, dit barn er indmeldt og starter i dagtilbuddet.

Adgang til Aula og oprettelse af alias i Københavns Kommune

Vis alle

Sådan kommer du på Aula via en app

Du skal bruge dit MitID

  1. Gå til App Store eller Google Play på mobil eller tablet  
  2. Hent den blå app ”Aula til forældre og elever”  
  3. Log ind med dit MitID og aktiver login med fingeraftryk for let adgang 
  4. Du bliver nu bedt om at udfylde kontaktoplysninger og evt. tilladelser 

Du skal have forældremyndighed for at komme på Aula.

Du kan læse mere om, hvordan du kan blive oprettet som kontaktperson for dit barn, hvis du ikke har forældremyndighed under ”Opret en kontaktperson for dit barn i Aula”.

Opret et alias i Aula, hvis I har navne- og adressebeskyttelse

Har du og/eller dit barn navne- og adressebeskyttelse, så vil I fremgå med jeres initialer i Aula. Hvis du vil have vist navne i stedet for, kan du oprette et alias i Aula.

Hvis dit barn går i daginstitution i Københavns Kommune

Skal du følge nedenstående link, hvor du kan give samtykke til, at der bliver oprettet et alias til dit barn.

Er der fælles forældremyndighed skal begge forældremyndighedsindehavere udfylde en blanket. Du/I skal bruge MitID.

Klik her for at oprette et alias, hvis du og/eller dit barn har navne- og adressebeskyttelse.

Hvis dit barn går i skole

Skal du henvende dig til dit barns skole, som kan hjælpe med at oprette et alias i Aula.

Opret en kontaktperson for dit barn i Aula

Når du er forældremyndighedsindehaver, så er du automatisk oprettet i Aula, når dit barn går i daginstitution, fritidscenter eller skole i Københavns Kommune.

Hvis du som med-far med forældremyndighed ikke er oprettet i Aula skal du udfylde nedenstående blanket for at blive oprettet som kontaktperson. 

Hvis der er behov for at oprette en kontaktperson fx en bonusforælder, så skal begge forældremyndighedsindehavere give samtykke til det.

Hvis dit barn går i daginstitution eller fritidscenter i Københavns Kommune

Skal du følge nedenstående link og udfylde blanketten. Du/I skal bruge MitID.

Klik her for at oprette en kontaktperson for dit barn i Aula

Hvis dit barn går i skole

Skal du henvende til dit barns skole, som kan hjælpe med at oprette en kontaktperson i Aula.

Få adgang til Aula som plejeforælder

Hvis du er plejeforælder for et barn i Københavns Kommune og har brug for adgang til Aula, skal du henvende dig til din familieplejekonsulent, netværkskonsulent eller sagsbehandler i Socialforvaltningen.

Få adgang til Aula som diplomat, der er udstationeret i Danmark

For at komme på Aula, skal du og din familie være registeret i CPR-registeret og have et MitID.

Diplomater, der arbejder i Danmark, får hjælp via Udenrigsministeriet, Protokollen.

Udenrigsministeriet opretter cpr-nummer til diplomater og deres familier, sikrer registreringen af relationerne til barnet (forældremyndighed) og hjælper med MitID.

Klik her for at gå til Udenrigsmisteriet Protokollen (indhold på engelsk)

Få adgang til Aula, når du er bosat i udlandet

Hvis du er bosiddende i udlandet, så kan du få adgang til Aula, hvis du har et cpr-nummer og MitID.  

Du kan fortsat godt anvende dit gamle cpr-nummer og MitID, hvis du er udrejst til udlandet.

Hvis du ikke har et cpr-nummer, så kan du ikke få adgang til Aula.

Hvis dit barn går i daginstitution

Hvis du har udfordringer med at få adgang til Aula, så skal du kontakte Pladsanvisningen.

Hvis dit barn går i skole

Hvis du har udfordringer med at få adgang til Aula, skal du henvende dig til dit barns skole, der kan hjælpe dig med at få adgang til Aula.

Hvad er Aula?

I Aula får du som forælder én samlet indgang til det, der er vigtigt at vide om dit barns hverdag i daginstitution, skole, fritidsinstitution og fritidscenter.

Aula er den digitale kommunikationsplatform for forældre, medarbejdere, børn og unge i den kommunale dagpleje, på alle kommunale daginstitutioner, skoler og fritidsinstitution, fritidscentre, samt på de fleste selvejende tilbud.

Aula er et sikkert sted, hvor I kan kommunikere digitalt mellem hjem og institution eller skole.

Hvis du som forælder har spørgsmål til, hvordan du anvender Aula, skal du henvende dig til dit barns daginstitution eller skole.

Kontakt

Kontakt vedrørende adgang til Aula

Har du spørgsmål vedrørende adgang til Aula, skal du henvende dig til dit barns institution eller skole.