Søg

Få adgang til Aula

Find ud af, hvordan du kommer på Aula og hvordan du opretter et alias til dig eller dit barn.

Størstedelen af alle dagtilbud og skoler i København bruger Aula til digital kommunikation mellem hjem og institution/skole. 

Adgang til Aula og oprettelse af alias

Sådan kommer du på Aula via en app

Du skal bruge dit NemID

  1. Gå til App Store eller Google Play på mobil eller tablet  
  2. Hent den blå app ”Aula til forældre og elever”  
  3. Log ind med dit NemID og aktiver login med fingeraftryk for let adgang 
  4. Du bliver nu bedt om at udfylde kontaktoplysninger, samtykker og evt. tilladelser 

Du skal have forældremyndighed for at komme på Aula.

Du kan læse mere om, hvordan du opretter en kontaktperson for dit barn, hvis du ikke har forældremyndighed under ”Opret en kontaktperson for dit barn i Aula”.

Opret et alias i Aula

Har du og/eller dit barn navne- og adressebeskyttelse, så vil I fremgå med jeres initialer i Aula. Hvis du vil have vist navne i stedet for, kan du oprette et alias i Aula.

Hvis dit barn går i daginstitution

Skal du følge nedenstående link, hvor du/I kan give samtykke til, at der bliver oprettet et alias fx dit barns navn ved at begge forældremyndighedsindehavere udfylder blanketten. Du skal bruge NemID.

Klik her for at oprette et alias, hvis du og/eller dit barn har navne- og adressebeskyttelse.

Hvis dit barn går i skole

Skal du henvende dig til dit barns skole, som kan hjælpe med at oprette et alias i Aula.

Opret en kontaktperson for dit barn i Aula

Når du er forældremyndighedsindehaver, så er du automatisk oprettet i Aula, når dit barn går i daginstitution, fritidscenter eller skole.

Hvis der er behov for at oprette en kontaktperson fx en papfar, så skal begge forældremyndighedsindehavere give samtykke til det.

Hvis dit barn går i daginstitution eller fritidscenter

Skal du følge nedenstående link og udfylde blanketten. Du skal bruge NemID.

Klik her for at oprette en kontaktperson for dit barn i Aula

Hvis dit barn går i skole

Skal du henvende til dit barns skole, som kan hjælpe med at oprette en kontaktperson i Aula.

Få adgang til Aula som plejeforælder

Hvis du er plejeforælder for et barn og har brug for adgang til Aula, skal du henvende dig til din familieplejekonsulent, netværkskonsulent eller sagsbehandler i Socialforvaltningen.

Få adgang til Aula som diplomat, der er udstationeret i Danmark

For at komme på Aula, skal du og din familie være registeret i CPR-registeret og have et NemID.

Diplomater, der arbejder i Danmark, får hjælp via Udenrigsministeriet, Protokollen.

Udenrigsministeriet opretter cpr-nummer til diplomater og deres familier, sikrer registreringen af relationerne til barnet (forældremyndighed) og hjælper med NemID.

Klik her for at gå til Udenrigsmisteriet Protokollen (indhold på engelsk)

Få adgang til Aula, når du er bosat i udlandet

Hvis du er bosiddende i udlandet, så kan du få adgang til Aula, hvis du har et cpr-nummer og NemID.  

Du kan fortsat godt anvende dit gamle cpr-nummer og NemID, hvis du er udrejst til udlandet.

Hvis du ikke har et cpr-nummer, så kan du ikke få adgang til Aula.

Hvis dit barn går i daginstitution

Hvis du har udfordringer med at få adgang til Aula så skal du kontakte Pladsanvisningen.

Hvis dit barn går i skole

Hvis du har udfordringer med at få adgang til Aula, skal du henvende dig til dit barns skole, der kan hjælpe dig med at få adgang til Aula.

Få adgang til Forældreportalen i Hjernen&Hjertet i Aula

Forældreportalen  er en digital løsning, hvor dit barns dagtilbud på en sikker måde kan dele oplysninger med dig om dit barns trivsel og udvikling. 

Dagtilbuddet har også mulighed for at dele materiale med dig forud for en forældresamtale. 

Forældreportalen bliver også brugt i forbindelse med vidensoverdragelse fra dagtilbud til skole/KKFO.
 

Sådan logger du på første gang:

Du logger på Forældreportalen gennem Aula. Første gang du modtager nyt i Forældreportalen, får du besked i Digital Post. Her kan du tilføje en mailadresse, som du fremover vil få besked på, hvis der er nyt til dig i Forældreportalen.

Hvis du har spørgsmål til  det faglige indhold, så spørg personalet i dit barns dagtilbud.

Har du behov for teknisk support, kan du kontakte Hjernen&Hjertet på hjernenhjertet@ramboll.com 

Forældreportalen bliver taget i brug fra den 1. september 2022 i Københavns Kommune. 

Hvad er Aula?

I Aula får du som forælder én samlet indgang til det, der er vigtigt at vide om dit barns hverdag i daginstitution, skole, KKFO og fritidscenter.

Aula er den digitale kommunikationsplatform for forældre, medarbejdere, børn og unge i den kommunale dagpleje, på alle kommunale daginstitutioner, skoler og KKFO, fritidscentre, samt på de fleste selvejende tilbud.

Aula er et sikkert sted, hvor I kan kommunikere digitalt mellem hjem og institution eller skole.

Hvis du som forælder har spørgsmål til, hvordan du anvender Aula, skal du henvende dig til dit barns daginstitution eller skole.

Kontakt Pladsanvisningens INFO-team

Pladsanvisningen

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Tirsdag den 13. december 2022 er der lukket for telefon og borgermodtagelse.