Priser for børnepasning 0-18 år

Priser for pasning af børn og unge i dagtilbud og specialdagtilbud for børn bosat i Københavns Kommune.

Når dit barn starter i et kommunalt dagtilbud, vil du automatisk få en månedlig opkrævning fra Forældrebetalingen. Betalingen er forudbetalt.

Priser for dagpleje, vuggestue og børnehave

Vis alle

Dagpleje for børn indtil 3 år

2024

En dagplejeplads koster 3.775 kroner om måneden med frokost, indtil barnet er 3 år.

Dagpleje for børn fra 3 år

2024

En dagplejeplads koster 2.897 kroner om måneden med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år.

Vuggestue og børnehave for børn indtil 3 år

2024

En plads i vuggestue eller børnehave koster 3.800 kroner om måneden uden frokost og 4.489 kroner med frokost, indtil barnet er 3 år.

Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé i Vanløse (35 timer om ugen) :
En plads i vuggestue eller børnehave koster 1.900 kroner om måneden indtil barnet er 3 år.
 

Vuggestue og børnehave for børn fra 3 år

2024

En plads i vuggestue eller børnehave koster 2.120 kroner om måneden uden frokost og 2.897 kroner med frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 

Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé i Vanløse (35 timer):
En plads i vuggestue eller børnehave koster 1.060 kroner om måneden uden frokost fra den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 3 år. 
 

Weekendtillæg i vuggestue og børnehave

2024

Tillæggets størrelse afhænger af barnets alder.

Indtil barnet er 3 år er weekendtillægget per dag i vuggestue og børnehave: 175 kroner 

Fra barnet er 3 år er weekendtillægget per dag i vuggestue og børnehave: 134 kroner

Der er ikke et månedsloft for weekendtillæg.

Overnatningstakst i vuggestue og børnehave

2024

Når dit barn benytter overnatning i dagtilbud, skal du både betale et nattillæg per måned og en overnatningstakst for hver enkelt overnatning.

Nattillæg i vuggestue og børnehave: 399 kroner pr. måned. 

Overnatningstakst i vuggestue og børnehave: 105 kroner pr. nat. 

Månedsloft (maks. betaling for nattillæg og overnatningstakst): 994 kroner pr. måned. 

Takstens størrelse er ikke afhængig af barnets alder.

Priser for fritidsinstitutioner, klub og specialfritidstilbud

Vis alle

Fritidsinstitution

En plads i fritidsinstitution koster 1.885 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsinstitution

En plads i fritidsinstitution koster 1.885 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Fritidsklub

En plads i fritidsklub koster 431 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialfritidsklub

En plads i specialfritidsklub koster 431 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

Specialungdomsklub

En plads i specialungdomsklub koster 78 kroner om måneden.

Juli-måned er betalingsfri.

UngeVærk (tidligere ungdomsklub)

Det er gratis at gå i UngeVærk.

Søskenderabat

Hvis du har mere end ét barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution (KKFO/fritidshjem), privat institution eller privat pasning får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. 

Der er ikke søskenderabat, hvis du har et barn i klub eller en privat fritidsinstitution.

Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke bor sammen, regnes børnene som søskende hos den forælder, hvor de er tilmeldt folkeregisteret. Det er altså folkeregisteradressen, der afgør om børnene kan få rabat som søskende, uanset om børnene bor lige meget hos begge forældre.

Priser for private tilbud om pasning

Du kan se satser for tilskud til pasning af eget barn og læse om priser for privat pasningsordning og privat institution under de enkelte tilbud.

Priser for børnepasning i andre kommuner

Når dit barn benytter en plads i anden kommune, opkræver Københavns Kommune takst i 12 måneder. Hvis institutionskommunen har en betalingsfri måned fx juli, vil du stadig modtage opkrævning i alle 12 måneder. Denne vil dog være omregnet, så taksten svarer til en 11 måneders opkrævning.

Nedenunder finder du en oversigt over din egenbetaling, hvis du bor i Københavns Kommune og benytter en plads i en anden kommune. 

Oversigt over priser for børnepasning i andre kommuner

Kontakt

Forældrebetaling

Nyropsgade 7, 1

1602 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 18:00

Fredag

09:00 - 13:00

Telefontider

Mandag

10:00 - 13:00

Tirsdag

10:00 - 13:00

Torsdag

13:00 - 17:00

Fredag

10:00 - 13:00

- Vær opmærksom på at vi har lukket fredag den 10. maj.

Er dit barn allerede indmeldt i en institution i Københavns Kommune?

Så kan du også skrive sikkert til Forældrebetaling ved at logge ind på Digital Pladsanvisning, hvor vi hurtigere kan svare på din henvendelse.