Helbredstillæg for pensionister

Hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003, kan du søge om tilskud til nogle typer medicin og behandling.

Almindeligt helbredstillæg

Helbredstillægget kan bruges til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling. Det kræver dog, at der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Spørg behandleren eller lægen.

Hvordan fastsættes dit tilskud?

  • Helbredstillægget giver tilskud til dele af den egenbetaling, du ikke i forvejen får sygesikringstilskud til.
  • Får du andre tilskud, fx fra Sygeforsikringen Danmark, fratrækkes de.

Se, om det er relevant for dig at søge

Både din pensionsstatus og din formue har betydning for, om du kan få helbredstillægget. Under "3 betingelser for at få tillægget" kan du vurdere, om det er relevant for dig at søge.

3 betingelser for at få tillægget

Vis alle

Du skal være pensionist

Du kan søge tillægget, hvis du er:

  • Folkepensionist
  • Førtidspensionist - og er tilkendt pension FØR 1. januar 2003
  • Folkepensionist og gift/samlevende med en førtidspensionist

Du er ikke berettiget til tillægget, hvis du er:

  • Førtidspensionist - og er tilkendt pension EFTER 1. januar 2003

Din og din ægtefælle eller samlevers formue må ikke overstige 99.200 kr.

Både din og din ægtefælle eller samlevers økonomiske forhold har en betydning for, om du kan få helbredstillæg.

Formue er penge, som du nemt kan få adgang til, fx penge i banken, obligationer, pantebreve og værdipapirer. Det er altså ikke fx andelslejlighed, bil eller hårde hvidevarer.

Din personlige tillægsprocent skal være over 0

Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt.

Du kan se din personlige tillægsprocent i breve fra Udbetaling Danmark om din pension.

Sådan søger du helbredstillæg (2 trin)

Trin 1. Udfyld ansøgningen til kommunen

Når du har udfyldt og indsendt ansøgningen til kommunen, får du et link til skemaet om formueoplysninger.

Trin 2. Udfyld skema om formueoplysninger (Udbetaling Danmark)

Først når du har sendt begge dele, behandler vi din ansøgning.

Du får svar på din ansøgning inden for tre uger.

Hvis du ikke kan søge digitalt, fx fordi du er fritaget for Digital post, kan du få hjælp i Borgerservice.

Bestil tid i Borgerservice

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg kan bruges til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.

  • Du skal være berettiget til almindeligt helbredstillæg for at få udvidet helbredstillæg.
  • Du skal søge om tillægget, inden du fx bestiller brillerne eller får udført fodbehandlingen. Tillægget får du som et engangsbeløb.

Søg udvidet helbredstillæg digitalt

eller

Modtag et ansøgningsskema i postkassen (se kontaktoplysninger for Folkepension København her på siden).

Kontakt for folkepensionister

Folkepension København

Postboks 887

2400 København NV

Telefontider

Mandag

10:00 - 14:00

Tirsdag

10:00 - 14:00

Torsdag

10:00 - 14:00

Fredag

10:00 - 14:00

Kontakt for førtidspensionister

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V

Telefontider

Mandag     10.00 - 12.00
Tirsdag     10.00 - 12.00
Torsdag     13.00 - 15.00
Fredag     10.00 - 12.00