Personligt tillæg for pensionister

Hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003, og du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge personligt tillæg.

Der er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Det kan fx være udgifter til behandling hos tandlæge eller flyttehjælp til visiteret bolig, som du ikke kan få dækket af andre tillæg. Udgifterne skal være nødvendige og rimelige.

Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen kigger på din og din eventuelle ægtefælles samlede økonomi for at vurdere, om du kan få hjælp.

Du kan ikke få personligt tillæg, hvis du har mere til rådighed at leve for end det vejledende rådighedsbeløb. Omvendt kan du ikke regne med at få personligt tillæg, selvom dit rådighedsbeløb ligger under det vejledende rådighedsbeløb. Kommunen vurderer ud fra en helhedsbetragtning, om du kan få personligt tillæg. De vejledende rådighedsbeløb i Københavns Kommune er:

  • 7.000 kroner (2024) om måneden for enlige pensionister
  • 11.100 kroner (2024) om måneden for gifte og samlevende pensionister.

Du kan søge tillægget, hvis du er folkepensionist eller du blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Du skal ikke betale skat af det personlige tillæg.

Inden du søger

Du skal oplyse og dokumentere din og din eventuelle ægtefælles formue, indtægter og faste udgifter, når du søger.

Vi anbefaler derfor, at du har følgende klar, inden du søger:

  • Engagementsoversigt fra din bank
  • Kontoudskrifter fra alle konti for de seneste tre måneder
  • Udbetalingsmeddelelser/lønsedler som dokumenterer aktuelle indtægter
  • Betalingsserviceoversigter eller opkrævninger som dokumenterer de faste udgifter.

Søg om personligt tillæg

Hvis du ikke har MitID

Er du fritaget fra Digital Post, eller har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du bestille tid til Borgerservice, så vi kan hjælpe dig.

Bestil tid til Borgerservice og søg om personligt tillæg

Kontakt for folkepensionister

Folkepension København

Postboks 887

2400 København NV

Telefontider

Mandag

10:00 - 14:00

Tirsdag

10:00 - 14:00

Torsdag

10:00 - 14:00

Kontakt for førtidspensionister

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V

Telefontider

Mandag     10.00 - 12.00
Tirsdag     10.00 - 12.00
Torsdag     13.00 - 15.00
Fredag     10.00 - 12.00