Søg

Personligt tillæg for pensionister

Hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003, og du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge personligt tillæg.

Der er ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Det kan fx være udgifter til behandling hos tandlæge eller flyttehjælp til visiteret bolig, som du ikke kan få dækket af andre tillæg. Udgifterne skal være nødvendige og rimelige.

Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen kigger på din og din eventuelle ægtefælles/samlevers samlede økonomi for at vurdere, om du kan få hjælp.

Du kan ikke få personligt tillæg, hvis du har mere til rådighed at leve for end det vejledende rådighedsbeløb. Omvendt kan du ikke regne med at få personligt tillæg, selvom dit rådighedsbeløb ligger under det vejledende rådighedsbeløb. Kommunen vurderer ud fra en helhedsbetragtning, om du kan få personligt tillæg. De vejledende rådighedsbeløb i Københavns Kommune er:

  • 6.550 kroner (2021) om måneden for enlige pensionister
  • 10.450 kroner (2021) om måneden for gifte og samlevende pensionister.

Du kan søge tillægget, hvis du er folkepensionist eller du blev førtidspensionist før den 1. januar 2003.

Du skal ikke betale skat af det personlige tillæg.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille tid til Borgerservice, så vi kan hjælpe dig.

Kontakt for folkepensionister

Borgerservice - Tillæg 65+

Postboks 887

2400 København NV

Telefontider

Mandag

10:00 - 14:00

Tirsdag

10:00 - 14:00

Torsdag

10:00 - 14:00

Fredag

10:00 - 14:00

Kontakt for førtidspensionister

Enheden for Sociale ydelser

Matthæusgade 1

1666 København V

Telefontider

Mandag     10.00 - 12.00
Tirsdag     10.00 - 12.00
Torsdag     13.00 - 15.00
Fredag     10.00 - 12.00