Tilskud til transport for pensionister

Se, hvilke muligheder du har for at få transporttilskud.

Rabat på offentlig transport

Som pensionist kan du få rabat på rejser med offentlig transport. Hvis du ikke kan benytte offentlig transport, har du mulighed for at søge om tilskud efter reglerne nedenfor.

Læs mere om rabatter på rejser med offentlig transport.

Tilskud til transport til læge og speciallæge

Hvis du modtager social pension, kan du søge om tilskud til transport til læge og speciallæge. Du kan få tilskud, hvis

  • Du ikke kan benytte offentlig transport
  • Du er i sygesikringsgruppe 1 (det står på dit sundhedskort)
  • Behandlingen er tilskudsberettiget eller betalt af det offentlige.

Du kan få tilskud til den billigst mulige transportform.

Skal du til speciallæge, kan du få tilskud til transport til den speciallæge, der ligger nærmest din bopæl.

Sådan søger du

Send dokumentation for dine udgifter til Borgerservice. Skriv dit cpr-nummer på al dokumentation.

Har du taget taxa til lægen på grund af sygdom, skal lægen stemple dine taxakvitteringer.

Du får svar på din ansøgning inden for to uger. Hvis vi godkender tilskuddet, bliver det sat ind på din NemKonto hurtigst muligt.

Københavns Borgerservice
Folkeregisteret
Nyropsgade 7
1602 København V

Tilskud til transport til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist, kan du søge om tilskud til transport til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge.

Kommunen vurderer, om du kan få tilskud, bl.a. på baggrund af om

  • Du ikke kan benytte offentlig transport
  • Du selv har mulighed for at betale transporten
  • Udgiften til transporten er rimelig og nødvendig
  • Behandlingen kunne være sket i hjemmet.

Hvis du er folkepensionist eller blev førtidspensionist før den 1. januar 2003 kan du søge om personligt tillæg som tilskud.

Læs mere om at søge personligt tillæg

Hvis du blev førtidspensionist efter den 1. januar 2003, kan du søge om enkeltydelse som tilskud.

Læs mere om at søge enkeltydelse

Transport til sygehus

Du har ret til at blive kørt i ambulance eller særligt indrettet sygebil til og fra sygehuset, hvis din helbredstilstand gør det nødvendigt.

Sådan søger du

Hvis du vil søge om udbetaling af befordringsgodtgørelse, skal du henvende dig til det hospital, hvor du skal indlægges eller er blevet behandlet.

Læs mere om udbetaling af befordringsgodtgørelse (sundhed.dk)

Handicapkørsel

Hvis du er svært bevægelseshæmmet, har et omfattende synshandicap, en demensdiagnose eller en erhvervet hjerneskade, kan Københavns Kommune tilbyde dig handicapkørsel med Movia Flextrafik.

Kontakt

Telefontider

Mandag

08:00 - 16:00

Tirsdag

08:00 - 16:00

Onsdag

08:00 - 16:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 15:00