Bekymret for et barn eller en ung - for borgere

Er du alvorligt bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du pligt til at kontakte Socialforvaltningen.

Nogle gange vil det rigtige være at starte med at vise interesse for barnet og dets familie og snakke med dem. Er der grund til bekymring? Er der noget du kan gøre? Andre gange er det nødvendigt at kontakte kommunen med det samme - at lave en såkaldt underretning. Er du i tvivl, så kontakt altid kommunen.

Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn måske har brug for hjælp, men det er nok: Tag din egen bekymring seriøst, og lad det være op til kommunen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej. Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet.

Når du henvender dig til Socialforvaltningen med bekymring om et barn elle ung, laver du en såkaldt underretning.

Du underretter kommunen via denne underretningsformular. Det tager ganske kort tid, og du har mulighed for at være anonym.

Når vi har modtaget din underretning, vil fagfolk i Borgercenter Børn og Unge vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil vi præsentere din underretning for forældrene.

Er du vidne til et voldeligt eller seksuelt overgreb, skal du kontakte politiet.