Bekymret for en ung, der udviser tegn på ekstremisme

Hvis du er bekymret for, at en ung udviser tegn på ekstremisme, er det vigtigt, at du handler.

Det er nemmere at hjælpe unge tilbage på rette kurs, jo tidligere man handler. Derfor er det vigtigt, at du ikke går alene med din tvivl, men i stedet søger hjælp til at vurdere, om der er grund til bekymring.

Er du bekymret for en, du kender?

Det kan være svært at vide, om der er grund til at være bekymret.

Men der er en række opmærksomhedspunkter, som kan være tegn på, om en person er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det.

Hvordan kan du søge hjælp?

Hvis du som medarbejder, borger eller pårørende oplever tegn på, at en person er involveret i ekstremisme eller er på vej til at blive det, er det vigtigt, at du ikke går alene med din tvivl.

Kontakt Den nationale Hotline mod radikalisering, som kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring.

Du kan ringe alle dage kl. 8-22 på tlf. 41 74 90 90.

Generelle spørgsmål og rådgivning om ekstremisme

I Københavns Kommune tilbyder vi: 

  • generel oplysning og rådgivning om ekstremisme og forebyggelse heraf
  • oplæg til forskellige medarbejdergrupper indenfor udvalgte tematikker og uddybende information om Københavns Kommunes tilbud i relation til forebyggelse af ekstremisme.

Ring alle hverdage kl. 9-15 på tlf. 40 20 71 98.

Hvad er ekstremisme?

Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.

I Københavns Kommune arbejder vi med forebyggelse af ekstremisme bredt set, herunder i forhold til bl.a. højreekstremisme, venstreekstremisme og militant islamisme. Københavns Kommune tager afsæt i publikationer fra Politiets Efterretningstjeneste og Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme om ekstremismetendenser, hvorfor Københavns Kommune også forholder sig til nyere former for ekstremisme såsom truslen fra bl.a. antimyndighedsekstremister. 

Kontakt

Den Nationale Hotline Mod Radikalisering

Du kan ringe alle dage kl. 8-22.