Bekymret for et barn eller en ung - borger

Her kan du gøre Københavns Kommune opmærksom på din bekymring for et barn eller en ungs trivsel. Du kan også kontakte kommunen, hvis det er dig selv eller dine søskende, du er bekymret for.

Uanset hvad din bekymring drejer sig om, er det vigtigt, at du tager den alvorligt. Tegnene, der har gjort dig bekymret, kan være udtryk for, at du selv eller barnet er i vanskeligheder og har behov for hjælp.

Det kan hjælpe at tale med familien

Nogle gange vil det rigtige være at starte med at vise interesse for barnet og dets familie og snakke med dem. Er der grund til bekymring? Er der noget du kan gøre?

Andre gange er det nødvendigt at kontakte kommunen med det samme ved at lave en såkaldt underretning.  

Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn måske har brug for hjælp, men det er nok: Tag din egen bekymring seriøst, og lad det være op til kommunen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej. Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet eller for dig selv.

Er du alvorligt bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du som borger pligt til at kontakte kommunen.

Du kan henvende dig anonymt

Du kan henvende dig anonymt. Du skal dog være opmærksom på, at forældrene bliver præsenteret for underretningen - også selvom du underretter anonymt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke formulerer dig på en måde, så du kan identificeres.

Er du vidne til et voldeligt eller seksuelt overgreb, skal du kontakte politiet.

Du kan som barn eller ung selv underrette

Hvis du selv, dine søskende eller en ven er i vanskeligheder og har brug for hjælp, kan du også som barn eller ung kontakte kommunen og lave en såkaldt underretning.

Det kan være, hvis du eksempelvis ikke føler dig sikker og tryg i dit hjem, hvis du har det psykisk dårligt, oplever fysisk eller psykisk vold, eller på anden måde har brug for hjælp. Der kan være mange grunde, og du kan også altid kontakte kommunen, hvis du er i tvivl.

En underretning er en henvendelse om en bekymring for et barn, en ung eller din egen trivsel. Du kan både underrette telefonisk og skriftligt til kommunen. Du underretter kommunen med underretningsblanketten. Det tager ganske kort tid. 

Efter din underretning, vil fagfolk fra kommunen tage kontakt til dine forældre og undersøge, om du og din familie har brug for hjælp og hvilken hjælp, der er den rigtige.

Lav en underretning

Er du bekymret for et barn og ønsker at underrette os om dine bekymringer, så kan du benytte denne blanket. Du vælger København og kan forsætte din underretning.

Brug for hjælp med det samme?

Skriv sikkert til Borgercenter Børn og Unge

Borgercenter Børn og Unge

Griffenfeldsgade 44

2200 København N