Når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år, vil du opleve et skift i de personer, du er i kontakt med i kommunen. Her kan du læse om, hvad der sker.

1. Møde med din nuværende rådgiver

Inden du fylder 18 år, bliver du indkaldt til et møde med din børne- og ungerådgiver. Din rådgiver vil fortælle dig, hvad der kommer til at ske, når du fylder 18 år, og hvordan du fremover kan få hjælp og støtte af kommunen.

Inden mødet kan du tænke over:

  • Hvad er dine ønsker og behov, og hvordan kan vi hjælpe dig med at nå dem?
  • Ønsker du at tage nogen med til dit møde med kommunen? Det kan være rart at have et ekstra sæt ører med eller en person, du er tryg ved. Du er velkommen til at tage dine forældre eller andre personer med til møderne, der kan hjælpe med at dele det, du synes er vigtigt.

Din børne- og ungerådgiver fra Borgercenter Børn og Unge vil samle informationer om dig, din situation og ønsker om hjælp

Informationerne skal bruges til at vurdere, hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe dig. Du har ret til at læse informationerne, hvis du ønsker det.

For at hjælpe dig bedst muligt kan det være nødvendigt, at din børne- og ungerådgiver får lægelige informationer fra fx din psykolog, psykiater eller praktiserende læge – i så fald vil din rådgiver bede om dit samtykke.

2. Du bliver informeret om, hvad der så skal ske

Din børne- og ungerådgiver giver dig besked om den videre proces.

Du vil enten få at vide:

  1. Hvor du kan få støtte og hjælp i kommunen, efter du er fyldt 18 år.
    Som ung skal du forholde dig til, hvad du vil leve af, hvor du gerne vil bo, og hvad du skal lave. Du vil få hjælp og støtte til, at der bliver lagt en plan for dig;
     
  2. Om du kan få hjælp andre steder end i kommunen.
    Din rådgiver kan fortælle dig, hvor du ellers kan få hjælp.

3. Koordineringsmøde

Hvis din børne- og ungergiver fortæller dig, at kommunen fortsat kan hjælpe dig (punkt 1), når du er fyldt 18 år, får du et digitalt brev, hvor du bliver inviteret til et koordineringsmøde.

På mødet vil din nuværende børne- og ungerådgiver og din nye sagsbehandler eller kontaktperson deltage.

Her kan I sammen snakke om, hvad du har brug for hjælp til, og hvad der skal ske fremover. Overvej gerne inden, hvad du har brug for støtte til i dagligdagen.

4. Møde med din nye rådgiver

Din nye rådgiver eller kontaktperson undersøger sammen med dig, hvordan kommunen kan støtte og hjælpe dig.