Hvornår er der grund til bekymring?

Her kan du se en liste over de forskellige tegn, der kan være udtryk for, at et barn eller en ung har det svært og har brug for hjælp.

Selvom et barn udviser nogle af tegnene, er det ikke sikkert, at der er problemer. Omvendt er der også børn, som tilsyneladende virker upåvirkede af, at de måske lever under vanskelige forhold derhjemme.

Derfor er det vigtigt, at du lytter til din fornemmelse og stoler på den, når noget siger dig, at et barn har brug for hjælp.

Er du bekymret for et barns udvikling eller trivsel, kan du kontakte kommunen med din bekymring og lave en såkaldt underretning.

Tegn på, at et barn eller en ung har brug for hjælp

Vis alle

Følelsesmæssige tegn

Et barn, der ikke trives, vil altid være følelsesmæssigt påvirket af sine vanskeligheder.

Det kan være tegn på, at et barn har det svært og har behov for hjælp og støtte, hvis barnet:

 • er trist og græder meget 
 • slår, bider og ofte overreagerer og bryder ud i raseri, uden der er en tydelig grund til det
 • holder sig for sig selv og ikke tager initiativ til leg og samvær med andre
 • er angst og nervøs
 • er stille og indadvendt
 • har svært ved at koncentrere sig, fx om leg eller skolearbejde.

Fysiske tegn

Det kan være tegn på, at et barn er i vanskeligheder og har behov for hjælp, hvis barnet:

 • har blå mærker eller sår på kroppen
 • er usoigneret 
 • har forkert påklædning på, fx for lidt tøj i forhold til vejret
 • ofte har mavepine eller kvalme
 • ofte er svimmel eller har hovedpine
 • har problemer med at sove 
 • er meget træt
 • ufrivilligt tisser i sengen eller i bukserne 
 • bider negle 
 • er overvægtig
 • ikke vil spise
 • går med stort og mørkt tøj og er meget tildækket.

Andre tegn

Det kan også være tegn på, at et barn har behov for hjælp og støtte, hvis barnet:

 • undgår kontakt med voksne eller andre børn 
 • ikke har nogen nære venner eller legekammerater
 • tit har konflikter med andre 
 • viser mangel på tillid til andre mennesker
 • "klæber" til voksne
 • bliver mobbet eller selv mobber 
 • er dårlig til at udtrykke sig sprogligt i forhold til sin alder
 • har svært ved at lære nye ting, fx i skolen eller i leg og andre fysiske udfoldelser
 • ikke passer sin skole
 • pludselig ændrer sin adfærd 
 • overtager forældrenes forpligtelser
 • er selvskadende, fx ved at skære i sig selv 
 • selv beder om hjælp.