Søg

Bekymret for et barn eller en ung - fagperson

Hvis du som fagperson er bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du en særlig pligt til at kontakte Socialforvaltningen.

Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn måske har brug for hjælp og det er nok. Tag din egen bekymring alvorligt, og lad det være op til Socialforvaltningen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej. Som fagperson er du ofte tæt på barnet eller den unge og har vigtig viden som gør, at forvaltningen kan hjælpe barnet, den unge og familien bedst muligt.

Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet.

​​Når vi har modtaget din underretning, vil fagfolk i Borgercenter Børn og Unge vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil vi drøfte underretningen med forældrene.

Sådan underretter du som fagperson

Hvis din bekymring giver anledning til at underrette Socialforvaltningen, skal du udfylde den digitale underretningsblanket for fagpersoner, som du finder længere nede på siden.

Vær opmærksom på, at oplysninger ikke kan gemmes undervejs, så skemaet skal udfyldes på én gang. Skemaet er først sendt, når du har trykket på 'Send blanket' på sidste side.

Blanket til underretning for fagpersoner

Hvad sker der efter underretning er sendt?

Når vi har modtaget din underretning, vil børne- og ungerådgivere i Borgercenter Børn og Unge vurdere, om familien har brug for hjælp. I den forbindelse vil forældrene og den unge, der er fyldt 15 år blive gjort bekendt med oplysningerne fra underretningen, medmindre der er tale om bekymring om overgreb mod barnet eller den unge fra forældres side. I disse tilfælde taler vi først med barnet eller den unge.

Du modtager en kvittering indenfor 6 dage fra Socialforvaltningen om, at vi har modtaget underretningen.

Når du som fagperson underretter om bekymring for et barn, vil du få at vide om underretningen giver anledning til en børnefaglig undersøgelse. Ifølge serviceloven skal en eventuel børnefaglig undersøgelse være afsluttet senest 4 måneder efter modtagelse af underretningen. Når en evt. undersøgelse er afsluttet, kan du få at vide om der bliver iværksat en foranstaltning efter serviceloven. Hvis vi vurderer, at det er relevant for barnets sag, kan vi også informere om, hvilken type foranstaltning, der er iværksat. Når du modtager disse oplysninger, har du tavshedspligt.

Vi kontakter dig muligvis for yderligere information om barnet/den unge.

Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, om et barn eller ung kan have behov for særlig støtte. Tak fordi du handler på din bekymring og skriver en underretning.

Skriv sikkert til os som virksomhed

Borgercenter Børn og Unge

Skriv sikkert til enhederne i Borgercenter Børn og Unge