Bekymret for et barn eller en ung - fagperson

Hvis du som fagperson er bekymret for et barns udvikling eller trivsel, har du en særlig pligt til at kontakte Socialforvaltningen.

Har du mistanke om eller kendskab til, at et barn/en ung udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette Socialforvaltningen. 

Underretningen skal sikre, at barnet/den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp. 

Du skal underrette, hvis du som fagperson får kendskab til eller grund til at antage at:

  • Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte,
  • Et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de kommende forældres forhold,
  • Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 
  • Et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, eller
  • Et barn eller en ung under 18 år er udsat for negativ social kontrol eller æresrelateret konflikt.

Underretningspligten omfatter offentligt ansatte, som er i kontakt med børn/unge fx sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer etc.

Som fagperson er du ofte tæt på barnet/den unge og har vigtig viden, som gør, at forvaltningen kan hjælpe barnet/den unge og familien bedst muligt. Jo flere relevante oplysninger og beskrivelser du kan give i denne underretning, jo bedre kan der handles. Vedhæft evt. også relevante dokumenter.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Borgercenter Børn og Unge på telefon 33 17 42 24 eller Den Sociale Døgnvagt uden for almindelig åbningstid på telefon 33 17 33 33.

Sådan underretter du som fagperson

Brug underretningsblanketten for fagpersoner. Vær opmærksom på at oplysninger ikke kan gemmes undervejs, så skemaet skal udfyldes på én gang. 

Du kan gemme en PDF af din underretning efter afsendelse. 

Skemaet er først sendt, når du har trykket på 'Send blanket' på sidste side.

Hvad sker der efter din underretning er sendt?

Når vi har modtaget din underretning, vil børne- og ungerådgivere i Borgercenter Børn og Unge vurdere, om familien har brug for hjælp, og hvilken hjælp der er den rigtige. I den forbindelse vil forældrene og barnet/den unge, der er fyldt ti år blive gjort bekendt med oplysningerne fra underretningen, medmindre der er tale om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, vold eller overgreb, hvor mistanken er rettet mod forældremyndigheden. I disse tilfælde taler vi først med barnet/den unge. Barnet/den unge vil også blive inddraget i forbindelse med vurdering af underretningen.

Underretninger og deres indhold indgår desuden som udgangspunkt i en aktindsigt.

Du vil modtage en kvittering fra Socialforvaltningen om modtagelse af underretningen inden for seks hverdage.

Når du som fagperson underretter Socialforvaltningen om bekymring for et barn/en ung, vil du få at vide, om underretningen giver anledning til en afdækning eller børnefaglig undersøgelse og evt., om det vurderes, at barnet/den unge skal have en indsats.
Når du modtager disse oplysninger, har du tavshedspligt.

Vi kontakter dig muligvis for yderligere information om barnet /den unge.

Blanket til underretning for fagpersoner

Skriv sikkert til os som virksomhed

Borgercenter Børn og Unge

Skriv sikkert til enhederne i Borgercenter Børn og Unge