Venteliste til vuggestue og dagpleje

Du kan skrive dit barn op til vuggestue og dagpleje. Dit barn kan tidligst få anciennitet fra det er fire måneder gammelt.

Opskrivning

Du kan skrive dit barn op til et eller to dagtilbud:

- én eller to vuggestuer
- dagplejen i et område og én vuggestue
- dagplejen i et eller to områder

Det er opskrivningsdatoen og behovsdatoen, der afgør dit barns placering på ventelisten. Barnet kan tidligst få anciennitet fra den dato, barnet fylder fire måneder. Derfor er det vigtigt, at du husker at skrive dit barn op, inden barnet er fyldt fire måneder. Barnet kan tidligst få plads fra det fylder seks måneder. Anciennitetsdatoen er den samme, uanset om Pladsanvisningen modtager ansøgningen, når barnet er to dage gammel eller den dag, hvor barnet fylder fire måneder. Du kan følge dit barns placering på venteliste fra det er fire måneder gammelt i Digital Pladsanvisning.

Hvordan fungerer ventelisten?

Pladserne i kommunens vuggestuer og dagpleje bliver anvist efter den dato, hvor dit barn er skrevet op og efter den dato, som er skrevet på som behovsdato. Det betyder, at dit barn vil få tilbudt den første ledige plads efter den oplyste behovsdato med mindre der er et søskendebarn, der skal have tilbudt pladsen. Københavns Kommune har søskendefortrin, hvilket betyder, at vi tilbyder søskende plads før de børn på ventelisten, der ikke har søskende i dagtilbuddet. Vuggestuebørn i integrerede institutioner har fortrinsret til plads i institutionens børnehave før udefrakommende ældre børn og søskende.

OBS: Informationerne om ventelisteplacering på hjemmesiden er pt. kun vejledende, da tilflytterpladser ikke bliver vist korrekt på ventelisterne. Det betyder, at du kan opleve at dit barns placering på ventelisterne kan ændre sig, hvis et tilflytterbarn får tildelt en tilflytterplads på din venteliste og ventelisteplaceringen, der vises på nettet er derfor ikke altid retvisende.

Ny opskrivning 

Du kan altid vælge at skrive dit barn op til et andet dagtilbud. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato. Ved opskrivning til en overflytning til en anden vuggestue eller dagpleje, får man kun ét tilbud om overflytning og man får ikke tilbudt overflytning, når barnet er over 2 år og 6 måneder. Behovsdatoen skal altid angives som dags dato, når man søger en overflytning til en anden vuggestue eller dagpleje.

Svarfrist

Pladsanvisningen forsøger så vidt muligt at tilbyde plads til dit barn i god tid. Når dit barn får tilbudt en plads, skal du svare Pladsanvisningen skriftligt inden fem hverdage. 

Post via Digital post

Al post fra Pladsanvisningen sendes til din digitale post.

Kontakt