Pensionsmeddelelse

En pensions-meddelelse er et brev om din folke- eller førtidspension. Du får automatisk brevet med pensions-meddelelsen med posten.

Du får automatisk meddelelsen fra pr. 1. januar hvert år, når du bliver pensionist.

Pensionsmeddelelsen kommer med posten eller via e-Boks, hvis du er tilmeldt her.

I pensionsmeddelelsen står der, hvor meget du vil få udbetalt til din NemKonto. Kun hvis der sker ændringer i løbet af året, får du en ny meddelelse.

Det er vigtigt mindst én gang hvert år at kontrollere, at det er de rigtige oplysninger, der står på meddelelsen. 

Læs mere på Borger.dk.

Kontakt