Du er her

For nye aftenskoler

Godkendte aftenskoler kan søge om tilskud til undervisning og om lån af offentlige faciliteter. Læs mere om oprette en ny aftenskole her.

Oprettelse af en ny aftenskole

Mange nye aftenskoler oprettes, fordi en gruppe af mennesker samles om en interesse for at udbyde undervisning og/eller foredrag. Det kan enten være inden for et bestemt fagområde eller med en bred vifte af fag. 

For at oprette en ny aftenskole skal man danne en forening med en bestyrelse på mindst fem personer. Som bestyrelsesmedlem er man blandt andet ansvarlig for at ansætte skoleleder og sørge for, at han eller hun har nogle fornuftige rammer at arbejde inden for. Derudover har man naturligvis også ansvar for at aftenskolens økonomi drives forsvarligt, og at forpligtelserne i forhold til kommunen overholdes.

Hvis I overvejer at oprette en aftenskole, skal I skrive til aftenskole@kff.kk.dk og aftale et møde. På mødet vil vi tale om, hvilke aktiviteter der kan søges tilskud til, og I vil få udleveret et ansøgningsskema. I kan på forhånd læse mere om tilskudsmulighederne for aftenskoler her.

Inden I tager kontakt, anbefaler vi, at I læser guiden Ny aftenskole i Københavns Kommune.

Sagsbehandling og procedure for godkendelse af aftenskoler

Alle ansøgninger om godkendelse som aftenskole behandles af Folkeoplysningsafdelingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen. De færdige ansøgninger indstilles herefter til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget, hvorefter aftenskolen modtager svar på sin ansøgning.

Indstilling til godkendelse sker på baggrund af Folkeoplysningsloven, Bekendtgørelsen om støtte til folkeoplysning og Retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i København.

Nedenfor skitseres trinene i den foreningsdannelse, som ligger til grund for at starte en aftenskole:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.