Folkepension

Din pensionsalder afhænger af, hvornår du er født. Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje, medicin og varmeudgifter.

Pensionsalderen er ikke ens for alle. Pensionsalderen afhænger af, hvornår du er født. 

Læs mere, og beregn pensionsalder på borger.dk

Du skal selv søge om folkepension eller om at udskyde din folkepension, når du når pensionsalderen. Du skal søge på borger.dk/folkepension: 

Læs mere, og søg om folkepension på borger.dk  

Tillæg til folkepensionen

Der findes en række tillæg til folkepensionen. Du skal søge om tillæggene. Din indkomst og formue har betydning for, hvilke tillæg du kan få, og hvor meget du kan få. 

Læs mere på borger.dk, og søg om:

Boligstøtte, der er et tilskud til huslejen 

Varmetillæg, der er et tilskud til at dække dine varmeudgifter 

Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside, og søg om: 

Helbredstillæg, der er et tilskud til fx medicin 

Personligt tillæg, der er et tilskud til dig, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation

Ældrecheck

Ældrecheck er et tilskud til folkepensionen. Du kan få ældrecheck én gang om året, hvis du har en lav indkomst og en lille formue. 

Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i januar sammen med din folkepension. Du skal altså ikke søge om at få ældrecheck. 

Læs mere på borger.dk om: Ældrecheck 

Hvis du har spørgsmål til folkepension, ældrecheck, varmetillæg eller boligstøtte

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension, ældrecheck, varmetillæg og boligstøtte. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til disse områder.  

Har du spørgsmål om helbredstillæg eller personligt tillæg, er det fortsat Københavns Kommune, du skal kontakte.

Kontakt