Søg

Københavns Kommunes Agenda 21-strategi

Københavns Kommune har ikke en særskilt Agenda 21-strategi, men sammentænker arbejdet med relevante planer på miljø- og klimaområdet.

Agenda 21-strategien 2020-2023

Københavns Kommune har vedtaget en række planer og strategier, der alle bidrager til en bæredygtig udvikling og som udgør kommunens bidrag til en Agenda 21-strategi.

Strategien Fællesskab København (Vision for 2025, Københavns Kommune Teknik og Miljø) sætter en overordnet retning for, hvordan København frem mod 2025 skal udvikles helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet. Dette sker sammen med byens borgere, brugere, virksomheder og organisationer.  

Af andre relevante planer på miljø- og klimaområdet kan bl.a. nævnes KBH 2025 Klimaplanen, Ressource- og Affaldsplan 2024, Københavns Klimatilpasningsplan og Strategi for Bynatur og Grøn Mobilitet.

Kontakt

Klima

Njalsgade 13

2300 København S