Søg

Klimatilpasning i København

Med klimatilpasningsplanen arbejder København for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr.

Klimatilpasning

Københavns klimatilpasningsplan viser de udfordringer, byen står overfor på kort og lang sigt, fordi klimaet ændrer sig i fremtiden. Planen peger også på de løsninger, der ud fra vores nuværende viden, virker mest hensigtsmæssige. Det er også beskrevet, hvilke muligheder et ændret klima kan give København.

Hent Københavns klimatilpasningsplan - kort udgave (2011)
Hent Københavns klimatilpasningsplan - lang udgave (2011)

Skybrud

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har i 2012 lavet en skybrudsplan på baggrund af Københavns Kommunes klimatilpasningsplan. Planerne viser, hvordan vi kan sikre byen mod skader fra oversvømmelser ved kraftig regn.

Hent Københavns Kommunes skybrudsplan (2012)

Lokale planer for skybrud

København og Frederiksberg kommuner er delt op i syv dele (vandoplande) ud fra, hvordan vandet naturligt løber i byen.

Kloakkerne kan ikke rumme de store mængder regnvand ved skybrud. Kommunerne har derfor lavet en plan for hvert vandopland for, hvordan regnvandet kan ledes uden om kloakken og hen, hvor det ikke gør skade, fx i havnen, søerne eller de grønne områder.

Stormflodsplan

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har 22. juni 2017 vedtaget en stormflodsplan med anbefalinger til, hvordan København kan sikres mod stormflod

Hent Stormflodsplan for København 2017

Climate Adaptation in English

The changing climate and weather faces Copenhagen with a number of challenges.

Kontakt

Område for Klimatilpasning

Islands Brygge 37

2300 København S