Bynatur i København

Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal frem mod 2025 sikre, at vi udvikler København til en grøn og klimatilpasset by.

Hvad er bynatur?

Bynatur er en fælles betegnelse, der dækker over alle levende væsner og vækster i byen. Bynaturen findes over alt i byen – i naturområder, søer og vandløb, havne, parker, kirkegårde, på vores tage og i vores by- og gaderum.

Vi skal aktivt bruge bynaturen til at tilpasse byen til fremtidens vejr, til at styrke biodiversiteten og til at skabe de bedste rammer for et aktivt byliv.

Hvad går strategien ud på?

I strategien kan du læse om vigtigheden af mere og bedre bynatur og om, hvad vi er i gang med for at udvikle bynaturen.

Strategien har to overordnede visioner:

  1. at skabe mere bynatur i København, og
  2. at øge kvaliteten af bynaturen i København.

Vi vil realisere de to visioner bl.a. ved at plante 100.000 træer, ved grøn skybrudsplanlægning og krav om mere bynatur – fx træer og grønne tage – ved større nybyggerier.

Hent strategien Bynatur i København 2015-2025

Kontakt

Parker, Kirkegårde og Renhold