Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024

Det næste store skridt mod et cirkulært København. Cirkulær København har fokus på cirkulær økonomi og rummer ambitiøse målsætninger for at reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding.

Planen har 2 overordnede mål:

  1. 70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal indsamles til genanvendelse.
  2. Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget – svarende til 6.000 ton.

De 2 mål er sammen med KBH 2025 Klimaplanen afgørende for, at København kommer i mål med at blive CO₂-neutral. 

Mål 1: 70 procent genanvendelse af vores affald

For at ressourcerne i vores affald udnyttes bedst muligt, er det vigtigt, at sorteringsmulighederne er i orden.

I Cirkulær København fokuserer vi bl.a. på sortering i Københavns egne borgerrettede institutioner og på offentlige arealer, hvor der skal opsættes omkring 550 sorteringspunkter fordelt over hele byen.

Læs mere om sorteringspunkterne

Derudover skal der udvikles nye tekniske løsninger til indsamling og behandling af affaldet, så det sorteres i rene affaldstyper, og ressourcerne i affaldet dermed kan genanvendes bedst muligt.

Mål 2: Tredobling af genbrug

Som et led i at skifte væk fra en brug-og-smid-væk-kultur, indeholder planen en række indsatser, som skal hjælpe Københavnerne til at genbruge mere. Heriblandt flere dele- og bytteordninger, tre nye nærgenbrugsstationer i byen og et ressourcelaboratorium i Sydhavn Genbrugscenter.

Læs om ressourcelaboratoriet i Sydhavn Genbrugscenter

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S