Søg

Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024

Det næste store skridt mod et cirkulært København. Cirkulær København har fokus på cirkulær økonomi og rummer ambitiøse målsætninger for at reducere mængden af affald, som sendes til forbrænding.

Planen har 3 overordnede mål:

  1. 70 % af husholdningsaffaldet og det lette erhvervsaffald skal indsamles til genanvendelse.
  2. Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget.
  3. CO2-udledningen skal reduceres med 59.000 tons.

De 3 mål er sammen med KBH 2025 Klimaplanen afgørende for, at København kommer i mål med at blive CO2-neutral i 2025. 

70 procent genanvendelse af vores affald

For at ressourcerne i vores affald udnyttes bedst muligt, er det vigtigt, at sorteringsmulighederne er i orden.

I Cirkulær København fokuserer vi bl.a. på sortering i Københavns egne borgerrettede institutioner og på offentlige arealer, hvor der skal opsættes 750 sorteringspunkter fordelt over hele byen.

Derudover skal der udvikles nye tekniske løsninger til indsamling og behandling af affaldet, så det sorteres i rene fraktioner, og ressourcerne i affaldet dermed kan genanvendes bedst muligt.

Tredobling af genbrug

Som et led i at skifte væk fra en brug-og-smid-væk-kultur, indeholder planen en række indsatser, som skal hjælpe Københavnerne til at genbruge mere.

Heriblandt flere dele- og bytteordninger, 3 nye nærgenbrugsstationer i byen, og et ressourcelaboratorium i Sydhavn Genbrugscenter.

59.000 tons CO2-reduktion

Ved at genanvende og genbruge mere, sænkes CO2-udledningen fra produktion, transport og affaldshåndtering.

I alt skal aktiviteterne i planen bidrage med en CO2-reduktion på 59.000 tons, og den bidrager således til målsætningen fra KBH 2025 Klimaplanen om at gøre København til en CO2-neutral hovedstad i 2025.

Reduktionen opnås især ved at flytte plastaffald fra forbrænding til genanvendelse og ved at udvikle videre på vores bioaffalds-system.

Etableringen af et bynært biogasanlæg skal sikre bedst mulig behandling af Københavnernes bioaffald og at genanvendelsen af plastikaffaldet forbedres, både med nye teknologiske løsninger og gennem formidling til borgerne.

Kontakt

Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion

Njalsgade 13

2300 København S