Køkken og bad

Få et overblik over typiske forhold, du skal være opmærksom på, når du ønsker at etablere køkken og bad

Du skal være opmærksom på, at det er ejers ansvar at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og med bygningsreglementet.

For lejlighedsbyggeri skal du ikke have byggetilladelse, hvis du:

 • udskifter elementer i eksisterende køkken
 • udvider dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
 • renoverer eller udvider badeværelse, hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af vand eller afløbet (som er fælles bygningsdele).

For byggeri i en-familiehuse skal du ikke have byggetilladelse, hvis du:

 • ændrer inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.

Når du etablerer nyt køkken eller bad i en etageejendom, skal du være opmærksom på ventilation, vand og afløb samt bærende vægge. Vi oplever ofte, at det kan være svært at få ansøgt korrekt i forbindelse med ventilation i badeværelser.

Ventilation i badeværelse

 • Bad i et allerede eksisterende wc-rum: Der vil der typisk være en separat aftrækskanal (naturlig ventilation) til stede i et wc-rum. Ofte ses den som et hul i loftet. Ansøger du om at udvide eller ombygge dit wc-rum til et wc-baderum, skal der etableres mekanisk ventilation. Man kan koble den mekaniske ventilation til den separate aftrækskanal, hvis aftrækskanalen er tæt og gennemgående, og hvis den kan rumme den påkrævede luftmængde. Etablering af mekanisk ventilation i wc-baderum er et krav, som fremgår af bygningsreglementets § 443, stk. 4. Hvis du vil opretholde naturlig ventilation, når wc-rummet ombygges til et wc-baderum, kan du søge om dispensation fra bygningsreglementets § 443, stk. 4 med henvisning til, at den separate aftrækskanal er tæt og gennemgående.
 • Flytte wc- og/eller baderum (badeværelse) eller køkken til et andet rum i boligen: Ansøger du om at flytte et wc- og/eller baderum eller et nyt køkken til et andet rum i boligen, skal der etableres mekanisk ventilation. Man kan koble den mekaniske ventilation til en separat aftrækskanal eller til en skorsten i et andet rum boligen, hvis aftrækskanalen eller skorstenen er tæt og gennemgående, og hvis de kan rumme den påkrævede luftmængde, og i øvrigt ikke er i brug til andre formål, som f.eks. ventilation, pejs mv. 
  Aftrækskanaler i eksisterende køkkener er ofte fælles for flere etager, og kan derfor ikke bruges til mekanisk ventilation, da den luft, der skubbes frem af motoren, vil blive pustet ud i dine overboers køkkener. Ofte ses den fælles naturlige ventilationskanal i de eksisterende køkkener, som en rist på væggen / på siden af skorsten.
  Hvis du vil benytte en skorsten (enebrug), som ikke i forvejen er i brug, er det nødvendigt med en særskilt fuldmagt fra ejer-/andelsforeningen, der meddeler dig råderet over skorstenen.
  Etablering af mekanisk ventilation i køkkener, er et krav, som fremgår af bygningsreglementets § 443, stk. 3.

I nogle etagebebyggelser løser man ventilationsproblemer ved at installere et centralt sug gennem en fælles kanal, som de enkelte boliger kan koble sig på uanset om det er køkken eller bad, der skal ventileres. Er det tilfældet, der hvor du bor, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Ventilation i køkken

 • Flytte køkken til et andet rum i boligen: Flytter du køkkenet, er det nødvendigt at etablere ny ventilation af rummet. Den skal være mekanisk (emhætte) og skal føres op over tag gennem aftrækskanal eller skorsten. Hvis du benytter en skorsten til din mekaniske ventilation, er det nødvendigt med en særskilt fuldmagt fra ejer-/andelsforeningen, der meddeler dig ene råderet over denne.
 • Inddragelse af køkkenventilation til nyt wc-baderum: Bruger du køkkenventilationen til et nyt badeværelse, skal der etableres ny ventilation af køkkenet. Den skal være mekanisk (emhætte) og skal føres op over tag gennem aftrækskanal eller skorsten. Hvis du benytter en skorsten til din mekaniske ventilation, er det nødvendigt med en særskilt fuldmagt fra ejer-/andelsforeningen, der meddeler dig ene råderet over denne.

I nogle etagebebyggelser løser man ventilationsproblemer ved at installere et centralt sug gennem en fælles kanal, som de enkelte boliger kan koble sig på uanset om det er køkken eller bad, der skal ventileres. Er det tilfældet, der hvor du bor, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

Vandinstallationer

Hvis du ændrer på rørføringen, skal du på plantegningen vise de nye vandrør, og hvor de kobles til de eksisterende vandrør. Dette vedrører det vand, der kommer ud af vandhanerne.

Afløb

Hvis du ønsker at lave et nyt hul i en faldstamme, skal du på plantegningen vise, hvor hullet skal være.

På plantegningen skal du vise de nye rør, og hvor de kobles til de eksisterende. Du behøver ikke vise det på plantegningen, hvis du flytter dit afløb.

Bærende vægge

Hvis du udvider et rum ved at fjerne vægge eller ønsker at udvide et dørhul, skal du undersøge, om væggen er bærende. Hvis den er bærende, skal du kunne bevise den resterende vægs bæreevne ved at sende statiske beregninger ind til os.

For at få byggetilladelsen

Du skal søge byggetilladelse digitalt, og i den digitale løsning vil du blive bedt om at dokumentere, at du overholder de krav, vi gennemgår på denne side.

Gå til den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø for at starte din ansøgning.

Kontakt