Trin 1: Ændring fra erhverv til andet erhverv

Se, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil ændre én type erhvervslejemål til en anden type erhvervslejemål. Find ud af, hvordan du får en byggetilladelse.

Trin 1: Før du søger byggetilladelse

Du skal bruge en byggetilladelse, hvis du vil lave en væsentlig anvendelsesændring. Det vil sige, at du vil indrette en ny type erhverv i et lejemål, der før har været anvendt til en anden type erhverv.

En væsentlig anvendelsesændring for et erhvervslejemål kan fx være:

  • fra kontor til butik og omvendt
  • fra butik til café/restaurant og omvendt
  • fra liberalt erhverv til serviceerhverv og omvendt
  • fra uudnyttet lejemål til udnyttet lejemål

Find ud af, hvad der gælder for ejendommen

Hvis du ønsker at ændre dit erhvervslejemål til en ny type erhverv, skal du undersøge om den nye anvendelse er mulig i det område, ejendommen ligger i.

I kommuneplanen og eventuelle lokalplaner kan du se, hvilke typer erhverv du kan etablere i området.  

Din ejendom kan også være omfattet af lokalplaner, der gør, at du skal søge en tilladelse, hvis din anvendelsesændring medfører ændringer af facaden, som fx:

  • udskiftning af vinduer/døre med ny udformning
  • isætning af flere vinduer/døre
  • fjernelse af eksisterende vinduer/døre
  • facadeskilte/belysning/markiser m.m.

Find ud af, hvad der gælder for ejendommen

Undersøg, hvilke ombygninger du skal foretage

Bygningsreglementet stiller krav til indretning af forskellige typer af erhverv. Det gælder fx brandforhold, dagslys, støj, friarealer, rummenes indretning og loftshøjde.

Når du ændrer fra én type erhverv til en anden, kan det fx betyde, der er krav til flere parkeringspladser eller ændrede adgangs- og toiletforhold.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter en byggerådgiver, der kan hjælpe dig med de nødvendige ombygninger. En rådgiver kan også hjælpe dig med at søge byggetilladelse og færdigmelde dit byggeri.

Sådan kan en byggerådgiver hjælpe dig med at søge tilladelse

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00