Opdeling og udlejning af din bolig i enkeltværelser

Find ud af, hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil opdele og udleje din bolig i enkeltværelser, og hvordan du søger tilladelse.

Hvis du vil udleje din boligs værelser på særskilte lejekontrakter for de enkelte værelser, er det en opdeling af boligen, som kræver følgende:

  1. Byggetilladelse 

    Det kræver byggetilladelse at udleje enkeltværelser på særskilte lejekontrakter, da det er en opdeling af boligen og de brandmæssige forudsætninger bliver ændret. Byggetilladelseskravet gælder uanset, om boligen er med eller uden bopælspligt.

     
  2. Samtykke ved bolig med bopælspligt

    Du skal indhente samtykke efter § 4, stk. 2, i lov om boligforhold.

Du skal også være opmærksom på, om det planlovmæssigt er muligt at opdele boligen i enkeltværelser. Der kan fx være lokalplanbestemmelser eller servitutbestemmelser, der er til hinder for opdelingen. 

Find ud af, hvad der gælder for din ejendom

Sådan søger du

Du skal søge byggetilladelse via den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø.

Når du søger om byggetilladelse i forbindelse med din opdeling af boligen i enkeltværelser, behandler vi også din ansøgning om samtykke. På den måde behøver du kun at søge én gang.

Læs om de 4 trin i en byggeansøgning før du søger byggetilladelse. 

Sommerhusloven og udlejning af enkeltværelser

Udlejning af enkeltværelser til kortidsudlejning er omfattet af sommerhuslovens regler, hvis der er tale om erhvervsmæssig udlejning af værelserne. Sommerhusloven administreres af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og kommunerne har en indberetningspligt til styrelsen.

Læs mere om reglerne for erhvervsmæssig udlejning af enkeltværelser på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside.

Udlejning der ikke kræver tilladelse

Hvis du vil udleje din bolig på én lejekontrakt fx til en familie eller et bofællesskab/kollektiv, kan du gøre det uden at indhente tilladelse eller samtykke fra kommunen. Det samme gælder, hvis du selv bor i boligen og udlejer et par værelser i din bolig.

Søg byggetilladelse via Byg og Miljø

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00