Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Find ud af, hvornår dit byggeprojekt kræver byggetilladelse, og hvilke typer af byggeri, du kan foretage uden en byggetilladelse.

Byggeri der kræver byggetilladelse

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til nybyggeri og tilbygninger, og til at ændre anvendelsen af eksisterende byggeri.

Det kræver fx byggetilladelse at:

 • lave en ny bolig,
 • opføre en tilbygning til dit hus eller bygge et nyt hus,
 • inddrage et areal i tagetagen til din lejlighed

Se eksempler på typiske byggeprojekter

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse

Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Byggearbejdet skal naturligvis stadig overholde kravene i bygningsreglementet.

Hvis du ikke kan overholde bygningsreglementet, skal du søge om en dispensation.

Sådan søger du om dispensation til dit byggeri

Anden lovgivning med betydning for dit byggeri

Nogle byggearbejder kræver ikke byggetilladelse, men kan kræve tilladelse efter anden lovgivning. Det kan fx være en planmæssig tilladelse eller miljøgodkendelse. 

Mange lokalplaner har fx bestemmelser, der fastlægger, at du skal søge dispensation til at ændre bygningens facade og indretningen af de ubebyggede arealer.

Anden lovgivning omfatter fx lokalplaner, servitutter, bygningsfredninger og jordforureningsloven.

Du skal orientere dig om rammerne for byggeriet og vurdere om der er behov for at søge tilladelse efter anden lovgivning.

Se på kort, hvad der gælder for jeres ejendom

Ombygninger der kan udføres uden byggetilladelse

Vis alle

Ombygninger i din etagebolig

Ombygninger indenfor din bolig kan udføres uden byggetilladelse, så længe byggearbejdet ikke medfører ændringer af de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for bygningens brandmæssige forhold.

Her kan du se eksempler på byggeprojekter i din bolig, der kan udføres uden byggetilladelse:

 • Skillevægsændringer (ikke-bærende/stabiliserende vægge), når alle opholdsrum fortsat har vinduer direkte til det fri
 • Nedsænke lofter
 • Blænde døre inde i lejligheden
 • Renovere eller udvide dit køkken
 • Flytte køkkenet til et andet rum i din lejlighed
 • Renovere eller udvide dit badeværelse

Ombygninger i dit enfamiliehus

Du må foretage ombygninger inden for boligens eksisterende ydervægge, fx:

 • Nyt badeværelse
 • Nyt køkken
 • Skillevægsændringer
 • Vedligeholdelsesarbejde i og på huset.

Du skal dog være opmærksom på, at ombygningerne skal være i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger som er beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand. 

Mindre bygninger på din grund

Du kan opføre og tilbygge garager og carporte, der ikke er integrerede i boligen, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

Du må også foretage ombygninger af eksisterende garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Hvis du opfører mindre bygninger, skal du være opmærksom på, at fx villaservitutter og lokalplaner kan sætte rammer for dit byggeri.

Du skal også være opmærksom på, at ombygningerne skal være i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger som er beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand. 

Husk at give os de korrekte BBR oplysninger

Selv om du kan bygge uden en byggetilladelse, er det stadig dit ansvar som ejer at indberette de korrekte oplysninger om din ejendom til BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Ret selv mindre rettelser, fx ændring i antal værelser, på RetBBR

Se dine BBR-oplysninger på ois.dk

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret