Sagsbehandlingstid på din byggesag

Se hvor lang tid det tager at behandle din byggeansøgning, og læs, hvad du kan gøre for at undgå unødig ventetid.

Se de aktuelle sagsbehandlingstider

Vi forventer gennemsnitligt at overholde de nationale servicemål for ansøgninger modtaget efter 1. juli 2023.

Selvom servicemålene for byggesager er på 40-60 dage, er det ikke alle trin i sagsbehandlingen, der tæller med. Vi opgør derfor sagsbehandlingstiden som den tid, der går fra vi modtager din ansøgning, til du får en afgørelse.

Du kan forvente, at det tager under 5 måneder at behandle din ansøgning, hvis du har søgt om en af de fem nedenstående kategorier. I øjeblikket tager sagsbehandlingen ca. 3 måneder i gennemsnit.  

 • Simple konstruktioner
 • Enfamiliehus (bolig) inkl. villaer, parcelhuse, rækkehuse og tofamiliehuse, både nybyggeri og tilbygninger.
 • Industri/lagerbygning (erhverv)
 • Boligbyggeri i flere etager, herunder altaner.
 • Erhvervsbyggeri i flere etager, herunder kontor, restaurant, butik og ændret anvendelse.

Sagsbehandlingstiden afhænger af, om der er behov for at gennemføre en høring, om vi har brug for flere oplysninger i din sag mv. I nogle sager tager det kortere tid end 5 måneder, mens andre sager vil tage lidt længere tid.

Den aktuelle sagsbehandlingstid opdateres hvert kvartal.

Vi vil kontakte dig undervejs i forbindelse med behandlingen af din sag.

Du kan forvente en længere sagsbehandlingstid på lovliggørelsessager.

MinByggesag

Når du har sendt din ansøgning, kan du følge sagsbehandlingen på minbyggesag.kk.dk. Gælder sager med servicemål søgt efter 30. november 2023.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan ikke fremskynde din sag, men du kan sørge for, at din ansøgning indeholder al det materiale, vi skal bruge for at behandle den. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis der mangler oplysninger.

Hvis vi mangler oplysninger i din sag, sender vi et brev, der beskriver, de oplysninger vi mangler. Du har herefter en måned til at indsende det manglende materiale.

Vær opmærksom på, at du skal sende materialet samlet og ad én omgang.

Hvis materialet ikke er fyldestgørende, eller vi ikke modtager det, får du en besked om at din sag er lukket, og at den ikke kan genoptages. Ønsker du efterfølgende at arbejde videre med projektet, skal du sende en ny ansøgning.

Find ud af, hvad du skal undersøge, inden du søger.

Det kan være en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver, der kan sikre, at din byggeansøgning indeholder al nødvendig dokumentation for sagsbehandling.

Sådan kan en rådgiver hjælpe dig til en hurtigere og mere smidig sagsbehandling

Hvad er forskellen på sagsbehandlingstiden og servicemål?

Sagsbehandlingstiden er et udtryk for, hvor lang tid det tager, fra byggesagen er modtaget, til sagen er afgjort.

Sagsbehandlingstid er ikke det samme som servicemål. Du kan læse mere om servicemål nederst på denne side.

Læs mere om forløbet i din byggesag, fra du sender din ansøgning, til du får vores afgørelse.

Sagsbehandlingstid og servicemål

Vis alle

Sådan beregner vi sagsbehandlingstiden

Vi beregner sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning til det tidspunkt, hvor du modtager en afgørelse (byggetilladelse eller afslag). Med i denne beregning indgår således også den tid, som det tager, hvis vi skal indhente fyldestgørende oplysninger fra dig.

Servicemål

Servicemålene opgøres først fra det tidspunkt, hvor din sag er fuldt oplyst. En sag er fuldt oplyst, når byggeansøgningen indeholder alle de oplysninger og materiale, der er nødvendige for at starte sagsbehandlingen.
 
Når du indsender en byggeansøgning, har vi 21 dage til at gennemføre en screening af din ansøgning for at vurdere, om den er fuldt oplyst og give dig besked, hvis der mangler materiale.

 • Hvis din sag er fuldt oplyst, beregnes sagsbehandlingstiden fra den dato, hvor vi modtog din ansøgning. Sagsbehandlingstiden beregnes også fra den dato, hvor vi modtog din ansøgning, hvis vi ikke når at oplyse dig om manglende materiale inden for de første 21 dage. 
   
 • Hvis din sag ikke er fuldt oplyst, vil du modtage et brev, der beskriver, hvilke oplysninger vi mangler. Sagsbehandlingstiden tæller videre i syv dage efter, at vi har afsendt brevet. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden for de syv dage, sættes sagsbehandlingstiden på pause, mens vi venter på materialet fra dig.

Når den indledende screening er gennemført, og vi har modtaget evt. manglende materiale, går sagsbehandlingen i gang. Efterhånden som sagsbehandlingen giver os et større indblik i din konkrete byggesag og den lovgivning, der gælder for netop den, kan det vise sig, at der er behov for yderligere oplysninger. I så fald kontakter vi dig igen.

Servicemål for byggesagsbehandling

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik i december 2015 en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for bl.a. byggetilladelser. Konkret fastsætter aftalen de nationale servicemål for byggesager, der fremgår nedenfor. Alle servicemål er angivet i kalenderdage.

 1. Simple konstruktioner: 40 dage
 2. Enfamiliehus (bolig): 40 dage
 3. Industri/lagerbygning (erhverv): 50 dage
 4. Etagebyggeri/lejlighed (erhverv): 55 dage
 5. Etagebyggeri/lejlighed (bolig): 60 dage

Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger ud over syv dage.

Du kan forvente en længere sagsbehandlingstid på lovliggørelsessager.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

  

OBS. Ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret