Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du har opdaget et ulovligt byggeri på din ejendom

Undersøg, om dit byggeri er ulovligt

Hvis du har mistanke om, at et byggeri er ulovligt, kan du søge i vores byggesagsarkiv. Ikke alle byggearbejder kræver tilladelse fra kommunen, og du kan derfor ikke finde alle bygningsændringer i vores arkiv.

Se hvilke byggeprojekter vi har givet tilladelse til.

Ulovligt byggeri omfatter

  • Byggeri opført uden nødvendig tilladelse eller dispensation
  • Byggeri der ikke lever op til vilkårene i en tilladelse
  • Byggeri der ikke lever op til den lovgivning, der var gældende, da byggearbejdet blev udført
  • Byggeri der er taget i brug uden nødvendig tilladelse
  • Byggeri der bruges på en anden måde end tilladt
  • Byggeri hvor tilladelsen er ugyldig eller udløbet

Sådan gør du dit byggeri lovligt

Hvis du er blevet opmærksom på, at dit byggeri ikke lever op til lovgivningen, eller du har modtaget et brev fra Københavns Kommune om et ulovligt byggeri på din ejendom, skal du sørge for at gøre det lovligt.

Dit byggeri kan blive lovligt på flere måder:

  • Retlig lovliggørelse, dvs. du søger og får tilladelse eller dispensation til at beholde byggeriet
  • Fysisk lovliggørelse, dvs. du nedriver eller ombygger byggeriet, så det bliver lovligt
  • En kombination af retlig og fysisk lovliggørelse.

Hvordan du kan gøre dit byggeri lovligt, afhænger helt af det konkrete forhold. Det er derfor ikke altid, du kan nøjes med at enten at søge om tilladelse, eller at nedrive og ombygge.

Som ejer er det dit ansvar, at byggeriet er lovligt

Det er altid den nuværende ejer af ejendommen, der har ansvaret for at lovliggøre et ulovligt byggeri. Det gælder, uanset hvem der har udført byggeriet, også hvis det var en tidligere ejer.

Hvis byggeriet bliver brugt ulovligt, kan brugeren af byggeriet også have et ansvar. Det kan fx være ulovlig beboelse i et lejemål godkendt til kontor, eller indretning af restaurant i et lejemål godkendt til butik.

I dag kan du foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden at søge tilladelse. Byggearbejdet skal stadig overholde lovgivningen. Vi anbefaler derfor, at du som ejer, altid indhenter og opbevarer dokumentation for, at dit byggeri er lovligt, uanset om du kan opføre det uden tilladelse fra kommunen.

Du skal selv søge tilladelse til at beholde byggeriet

Hvis du vil søge om tilladelse eller dispensation til at beholde byggeriet, skal du indsende en byggeansøgning, ligesom ved en almindelig byggesag.

Byggeriet er ikke længere ulovligt, når din ansøgning er godkendt, og byggesagen er afsluttet.

Se de 4 trin i en byggesag, som også gælder, når du vil søge om at lovliggøre byggeri

Sådan søger du om dispensation til dit byggeri

Du kan forvente en længere sagsbehandlingstid på lovliggørelsessager.

Find ud af, hvilken lovgivning dit byggeri skal leve op til

Dit byggeri skal som udgangspunkt vurderes i forhold til de regler, der var gældende, da byggeriet blev opført. Du skal derfor i din byggeansøgning oplyse og dokumentere, hvornår byggeriet er opført.

Når du færdigmelder byggeriet, skal du også selv dokumentere, at byggeriet lever op til kravene i den lovgivning, der var gældende på opførelsestidspunktet.

Forhåndsdialog i byggesager

Inden du søger lovliggørelse, kan det i nogen tilfælde være en god idé med en forhåndsdialog for at afklare væsentlige spørgsmål og rammen for dit projekt. Vi tilbyder forhåndsdialog i forskellige typer sager.

Book en forhåndsdialog her 

Kommunen har pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Hvis Københavns Kommune bliver opmærksomme på et ulovligt byggeri, har vi pligt til at sørge for, at det bliver lovliggjort.

Vi vurderer konkret i hver sag, hvordan vi kontakter dig.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

OBS ovenstående tider gælder kun telefonisk kontakt

Har du brug for personlig vejledning, kan du møde op i Teknik- og miljøforvaltningens Kundecenter, som har andre åbningstider.

 

Find åbningstider for personlig vejledning i Kundecentret