Tilskud og kvittering til private pasningsordninger

For at modtage tilskud skal du hver måned sende en kvittering via Københavns Kommunes blanketsystem for, at du har betalt din passer.
Kvittering for private pasningsordninger
Udfyld med NemID og send den til din private passer. Vær opmærksom på at bruge en opdateret version af din internetbrowser.

OBS: Der kan forekomme længere sagsbehandlingstid, fordi Privat pasning skifter udbetalingssystem pr. 1. oktober 2021.Kvittering

For at modtage tilskud skal du hver måned udfylde og sende Københavns Kommunes digitale kvittering som dokumentation på hvilket beløb, du har betalt din private passer. Andre former for kvitteringer accepteres ikke som dokumentation. 

Når du har betalt din private passer skal du udfylde en kvittering med NemID for den pågældende måned. Efter du har udfyldt kvitteringen, sendes den til passerens private e-mailadresse. Den private passer modtager e-mailen med link til den udfyldte kvitteringsblanket. Indtil passeren har godkendt og signeret kvitteringen ligger den med status "i gang" hos dig.

Når den private passer har godkendt og signeret kvitteringen med NemID modtager Privat pasning kvitteringen. Privat pasning kan ikke se kvitteringen, før begge parter har signeret kvitteringen. 

Vær opmærksom på at du skal gemme en kopi af kontrakten og kvitteringerne for den månedlige betaling til den private passer i minimum 5 år som en pdf.fil, da de digitale blanketter slettes efter 1 måned i selvbetjeningssystemet.

Udbetaling

Der er et loft for, hvor højt tilskuddet kan være afhængigt af dit barns alder, antallet af pasningstimer. samt den privat passers indtægt. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 procent af dine dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales tidligst den sidste hverdag i måneden til forælderens Nemkonto. Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at kunne modtage tilskud til en privat pasningsordning. Tilskuddet følger den til enhver tid gældende tilskudssats.

Der er op til 3 ugers sagsbehandlingstid.

Søskendetilskud

Hvis du har mere end ét barn i et kommunalt dagtilbud eller i privat dagtilbud, vil du automatisk modtage søskendetilskud. Man betaler fuld pris på den dyreste plads og får søskendetilskud til de øvrige pladser. Søskendetilskuddet udgør 50 % når den billigste plads er kommunalt dagtilbud. Når den billigste plads er en privat pasningsordning, modtages der et søskendetilskud, der svarer til 42,5 procent af prisen på et aldersvarende dagtilbud uden mad. Søskendetilskuddet udbetales oveni tilskuddet i forbindelse med den private pasningsordning, hvis den billigste plads er en privat pasningsordning.

Fripladstilskud

Det er ikke muligt at få fripladstilskud i den private pasningsordning.

 

Kontakt