Ophør af tilskud til en privat pasningsordning

Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i private pasningsordninger. Du skal selv opsige din passer og derefter udfylde et ophørsskema.
Ophør af tilskud til private pasningsordninger
Log ind her med NemID for at udfylde et skema om ophør af en privat pasningsordning og sende det til Københavns Kommune.

Ophør

Der er 14 dages gensidigt opsigelsesvarsel i en privat pasningsordning. Du skal selv opsige din private passer og derefter udfylde et ophørsskema.

Når den private pasningsordning skal stoppe, skal du udfylde et ophørsskema, som fortæller kommunen at dit tilskud skal stoppes.

Derudover skal du skriftligt opsige din private passer. Vær opmærksom på at hvis barnet indmeldes i et dagtilbud med kortere end 14 dages varsel, udbetales tilskud 14 dage fra svarrespons på tilbud - dog max. 19 dage fra tilbudsdatoen. Det vil betyde, at du i en opsigelsesperiode kan have udgifter til både den private passer og et dagtilbud.

Nogle private storordninger og private passere har en tillægskontrakt, hvor det fremgår, at opsigelsesvarslet er længere end 14 dage. Læs derfor en evt. tillægskontrakt grundigt igennem inden underskrift. Tillægskontrakten er udelukkende et anliggende mellem forældre og passer.

 

Kontakt