Uenighed mellem lejer og udlejer

Hvis du bliver uenig med din lejer eller udlejer, kan du klage til Husleje-, Beboerklage- eller Ankenævnet.