Mødedato: 07.06.2023, kl. 16:30
Mødested: Se mail

Referat for Socialudvalget møde d. 07.06.2023, 16:30