Mødedato: 30.03.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Referat for Kultur- og Fritidsudvalget møde d. 30.03.2023, 17:00