Mødedato: 29.11.2023, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset, Dronningensgade 34

Referat for Christianshavns Lokaludvalg møde d. 29.11.2023, 18:30