Mødedato: 27.01.2022, kl. 19:30
Mødested: Digitalt via Microsoft Teams

Referat for Brønshøj-Husum Lokaludvalg møde d. 27.01.2022, 19:30