Mødedato: 08.09.2020, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 08.09.2020, 15:30