Skriv op til skole og fritidsinstitution

Her kan du skrive dit barn op til folkeskole og fritidsinstitution.

Indskrivning til skolestart i 2024 er afsluttet

Hvis du mangler at få skrevet dit barn op til skolestart i 2024, skal du kontakte barnets distriktsskole.

Du får besked om skoleindskrivning med digital post

Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Du kan skrive dit barn op i løbet af tre uger i november måned, i kalenderåret før dit barn skal starte.

Når du skriver dit barn op til skolestart, skal du også vælge, om barnet skal gå i den fritidsinstitution, der er tilknyttet skolen.

Før opskrivning modtager du et brev i din digitale post med informationer om opskrivning til folkeskole.

Dit barn er garanteret en plads på distriktsskolen

Københavns Kommune er opdelt i skoledistrikter, hvor hvert distrikt har en skole. Det er dit barns adresse der afgør, hvilken distriktsskole dit barn hører til. Dit barn har krav på at få plads på distriktsskolen og en tilknyttet fritidsinstitution.

Når du har søgt optagelse på en skole, vil du modtage besked fra skolen i slutningen af januar måned i din digitale postkasse.

Spørgsmål og svar om indskrivning til skole

Vis alle

Hvad betyder det, at der er frit skolevalg?

Frit skolevalg betyder, at du altid har mulighed for at søge en plads på den skole, du ønsker til dit barn. Der skal dog være en ledig plads på skolen, for at dit barn kan blive optaget.

Dit barn er altid garanteret en plads på sin distriktsskole.

Hvad gør jeg hvis mit barn ikke er klar til at starte i skole?

Hvis du ønsker, at dit barn skal vente et år med at starte i skole, kan du søge om udsat skolestart.

Kan mit barn starte tidligere i skole?

Dit barn kan få lov til at begynde i børnehaveklasse allerede i det år, det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober, og hvis skolens leder vurderer, at dit barn vil være i stand til at følge undervisningen. 

Hvis du ønsker at dit barn skal begynde tidligere i skole, kontakt da distriktsskolen for at få dem til at vurdere dit barns muligheder for at starte tidligere i skole. 

Hvor mange skoler kan jeg skrive mit barn op til?

Ved skoleindskrivning kan du angive to skoler i prioriteret rækkefølge, som du ønsker, at dit barn skal starte på ved skolestart.

Dit barn får kun plads på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er en ledig plads.

Hvordan vælger jeg en anden skole end distriktsskolen til mit barn?

Ved skoleindskrivning kan du angive to skoler i prioriteret rækkefølge, som du ønsker, at dit barn skal starte på ved skolestart.

Du behøver ikke at vælge distriktsskolen, når du angiver de to skoleønsker. Men dit barn får kun plads på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er en ledig plads.

Efter skoleindskrivning har du altid mulighed for at søge en plads på den skole, du ønsker til dit barn. Der skal dog være en ledig plads på skolen, for at dit barn kan blive optaget.

Hvis du bor i Københavns kommune og ønsker, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig på dit barns nuværende skole.

Efter hvilke regler fordeles pladserne på de københavnske folkeskoler?

Som forælder har du krav på at få dit barn optaget i en folkeskole. Det kan enten være i den kommune, hvor I bor eller i en anden kommune. I Københavns kommune er dit barn garanteret en plads på distriktsskolen. Hvis du ønsker plads i en anden skole eller i en anden kommune, skal der være en ledig plads.

Søskendegaranti

Der er indført søskendegaranti i Københavns Kommune. Det betyder, at du som forælder har krav på at få dit barn optaget på distriktsskolen eller på en anden skole, hvis barnet i forvejen har en søskende indmeldt der - også selvom I ikke bor i Københavns Kommune. Halvsøskende og sammenbragte børn har samme ret til søskendegaranti. Søskendegarantien gælder kun ved indskrivning til børnehaveklasse. 

Sproglige udfordringer

Har dit barn sproglige udfordringer, og har jeres distriktsskole mange børn med sproglige udfordringer, vil I blive tilbudt en plads på en anden skole end distriktsskolen. Det er for at sikre, at dit barn får den støtte, det har brug for. Du har altså krav på at få tilbudt en plads på en anden skole, hvis dit barn har sproglige udfordringer, men I kan stadig vælge distriktsskolen. Børn med sproglige udfordringer identificeres på baggrund af en sprogvurdering. 

Fordeling af resterende pladser

Hvis der er ledige pladser på en skole efter, at alle børn med retskrav er indskrevet, bliver de resterende pladser fordelt efter følgende prioriterede rækkefølge: 

 1. Fordelingsbalance mellem et-sprogede og to-sprogede elever*. Det vil sige, at:

  - Hvis en skole har færre end 50% tosprogede elever, optages en tosproget "fritvalgselev" før en etsproget "fritvalgselev"

  - Hvis en skole har flere end 50% tosprogede elever, optages en etsproget "fritvalgselev" før en tosproget "fritvalgselev"
 2. Børn der bor nærmere skolen indskrives før børn, der bor længere fra skolen. 
 3. Børn der bor i Københavns Kommune optages før børn der bor i en anden kommune. 
 4. Børn der bor i andre kommuner end Københavns Kommune kan også søge om indskrivning på en københavnsk folkeskole. Hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, trækkes der lod. 

* Barnet defineres som tosproget, hvis det har et andet modersmål end dansk. Barnets modersmål er det sprog, barnet først lærte at tale. 

Regelsættet er uddybet i Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune.

Skal dit barn ikke gå i folkeskole i København?

Hvis du har modtaget et brev om opskrivning til skolestart, og dit barn ikke skal starte på en folkeskole i Københavns Kommune, skal du informere os om det og om årsagen via en digital blanket. I opskrivningsbrevet vil der være et link til blanketten.

Årsagen til, at du ikke ønsker at skrive dit barn op kan blandt andet være fordi dit barn: 

 • er blevet optaget på en privatskole 
 • skal starte på en folkeskole i en anden kommune 
 • skal starte på specialskole 
 • har fået udsat skolegang 
 • skal have hjemmeundervisning 

Har du skrevet dit barn op til en privatskole eller en skole udenfor kommunen, og ved du endnu ikke, om barnet får en plads. Så bør du vælge også at skrive dit barn op til en plads på distriktsskolen i Københavns Kommune, hvor dit barn er garanteret en plads.

Bliver der overdraget viden fra børnehaven, når mit barn skal starte i skole eller fritidsinstitution?

Ja. I Københavns Kommune har vi en målsætning om, at alle børn får en god og sammenhængende overgang, når de skal starte i skole eller fritidsinstitution.

Derfor bliver der overført saglige og relevante oplysninger om barnet, så personalet i skolen og fritidsinstitutionen kan tilrettelægge modtagelsen bedst muligt. Det kan fx være oplysninger om barnets udvikling eller beskrivelser målrettet den kommende overgang. Det kalder vi vidensoverdragelse.

Forældre og børnehave samarbejder om at lave vidensoverdragelsen ud fra barnets behov.

Vigtige tidspunkter ved indskrivning når dit barn skal starte i skole i 2024

 • 6. november 2023: Du modtager et brev via Digital Post med information om opskrivning til folkeskolen .
   
 • Fra den 6. november til den 26. november 2023: Kan du skrive dit barn op til skole og fritidsinstitution i den digitale skoleindskrivning. OBS: Vi har forlænget fristen, så du kan skrive dit barn op indtil den 17. december 2023
   
 • Slutningen af januar 2024: Du modtager et brev med information om, hvor dit barn er blevet optaget.
   
 • Februar - juni 2024: Hvis du har søgt om plads i en fritidsinstitution sender Pladsanvisningen et indmeldelsesbrev om plads til dit barn.

Kontakt

Kontakt vedrørende skoleindskrivning

Har du spørgsmål til skoleindskrivning, skal du henvende dig til barnets distriktsskole.