Søg

Udsat skolestart

Hvis du ønsker, at dit barn skal vente et år med at starte i skole, kan du søge om udsat skolestart. Ellers gælder det, at du har pligt til at sørge for, at barnet modtager undervisning fra 1. august samme kalenderår som barnet fylder 6 år.

For nogle børn kan det være en god idé, at barnet venter et år med at komme i skole. Der skal dog være pædagogisk og udviklingsmæssigt belæg for det, så tag gerne pædagogerne fra børnehaven med på råd. De kender barnet og ved samtidig hvilke forventninger, skolen har til barnet.

Ansøgning om udsat skolestart

Hvis du ønsker at udsætte dit barns skolestart, skal du:

  1. Tage en samtale med dit barns børnehave om udsættelse af skolestart. Går dit barn ikke i børnehave, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende til distriktsskolen.
     
  2. Udfylde et ansøgningsskema, sammen med lederen af børnehaven. Børnehaven skal sammen med dig lave en skriftlig indsatsplan for dit barns forlængede tid i børnehaven. Indsatsplanen vedlægges ansøgningsskemaet. Send ansøgningsskemaet til distriktsskolen. Find dit barns distriktsskole  
     
  3. Det er skolelederen på distriktsskolen, der godkender eller afviser ansøgningen om skoleudsættelse. Skolelederen kan gøre en udsættelse betinget af, at barnet indskrives i en børnehave. Du modtager svar på din ansøgning i din e-Boks.

Vejledning og ansøgningsskema

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00