Forsøgsordning med fælles skoledistrikt i Ørestad

Som en forsøgsordning bliver alle børn, der skal starte i skole i Ørestad, indskrevet i ét fælles skoledistrikt.

Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole, Skolen på Hannemanns Allé og Fælledby Skole har som forsøgsordning ét fælles skoledistrikt. Det betyder, at alle elever der starter i distriktets skoler, vil blive indskrevet i ét fælles distrikt og efterfølgende optaget på én af de fire skoler ud fra ønsker og muligheder.

Det fælles skoledistrikt er en 5-årig forsøgsordning, der skal sikre en bedre udnyttelse af skolernes kapacitet. Og dermed gøre det muligt for skolerne at levere den bedst mulige faglige og pædagogiske kvalitet til eleverne.

Spørgsmål og svar om fælles skoledistrikt i Ørestad

Vis alle

Hvem er omfattet af det fælles skoledistrikt?

Alle elever, der starter i skole 1. august 2021 eller senere, og med adresse i det fælles distrikt, er omfattede.

Hvordan optages elever i det fælles distrikt?

Ved indskrivning i børnehaveklasse skal du som forælder prioritere mellem de fire skoler i det fælles distrikt og angive, hvilken skole, du helst vil have at dit barn starter på. Dit barn vil altid få plads på en skole, der ligger maksimalt 2 km væk fra hjemmet, medmindre du ønsker noget andet.

  • Søskende er garanteret optagelse på samme skole som deres søskende.
  • Hvis der er flere elever, som ønsker at starte på en skole, end der er ledige pladser på skolen, så optages de elever, der bor tættest på skolen, først.
  • Der optages maksimalt 24 elever pr. klasse ved indskrivning i børnehaveklasse. 

Hvordan virker søskendegarantien?

Ved indskrivningen i børnehaveklassen er du som forælder garanteret, at dit barn optages på samme skole som en ældre søskende.

Søskendegarantien er kun gældende ved indskrivning i børnehaveklassen.

Søskendegarantien omfatter derfor ikke elever, som flytter til distriktet efter indskrivningen i børnehaveklasse. Hvis du som forælder ønsker det, så vil vi altid forsøge at få søskende optaget på samme skole, når I flytter til distriktet.

Hvordan virker afstandsgarantien på 2 km?

Afstandsgarantien betyder, at dit barn altid vil blive optaget på en skole, der ligger maksimalt 2 km fra barnets hjem, medmindre du selv ønsker noget andet.

Hvis der ligger mere end en skole indenfor 2 km fra hjemmet, så vil dit barn blive optaget på en af disse skoler. Men ikke nødvendigvis den nærmeste.

Hvis den nærmeste skole ligger mere end 2 km fra barnets hjem, så vil dit barn blive optaget på den nærmeste skole.

Afstandsgarantien skal sikre, at ingen børn får længere end 2 km. til skole, medmindre det er et ønske fra forældrene.

Det betyder, at det ikke altid er børn, som bor tættest på skolen, som optages først, da det skal sikres, at ingen børn får længere end 2 km til skole.

Kan jeg søge om en plads til mit barn på en skole udenfor distriktet ved skoleindskrivning?

Ja – der er frit skolevalg, så du har altid mulighed for at søge en plads på den skole, du ønsker, at dit barn skal gå på, også selvom dit barn har adresse i det fælles skoledistrikt. Der skal dog være en ledig plads på skolen, før dit barn kan blive optaget.

Kan mit barn skifte skole inden for det fælles distrikt i løbet af sin skolegang?

Ja – hvis der er en ledig plads på den skole, som du ønsker, at dit barn skal skifte til. Kontakt den skole dit barn går på, hvis du ønsker at dit barn skal skifte skole.

Hvorfor har Københavns Kommune valgt at lave et fælles skoledistrikt i Ørestad?

Ørestad er en bydel under udvikling. Det betyder, at der kommer flere og flere børn i bydelen og et større behov for skolekapacitet i området. I 2030 forventes det, at børnetallet i Ørestad er blevet fordoblet siden 2020.

Det er vanskeligt at forudsige, hvor og hvornår de kommende børn starter i skole, og hvor gamle børnene er. Dette medfører en ulige fordeling af eleverne på områdets skoler, og dermed kommer der et stigende pres på skolernes kapacitet og i flere tilfælde af overbelægning. Et fælles skoledistrikt kan sikre en mere ligelig fordeling af eleverne, så kapaciteten kan udnyttes bedre og det undgås, at skolerne bliver fyldt over kapacitet.

Hvor længe gælder forsøgsordningen?

Det fælles skoledistrikt er som udgangspunkt en femårig forsøgsordning, som er blevet godkendt af Undervisningsministeriet. Forsøgsordningen med ét fælles skoledistrikt er trådt i kraft fra skoleåret 2021/2022 og frem til og med skoleåret 2025/2026.

Kontakt

Fælledby Skole

Fælledby Skole

Ørestads Boulevard 218 (midlertidig adresse)

2300 København S

Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled Skole

Else Alfeltsvej 2

2300 København S

Skolen på Hannemanns Allé

Skolen på Hannemanns Allé

Ørestads Boulevard 218 (midlertidig adresse)

2300 København S

Ørestad Skole

Ørestad Skole

Arne Jacobsens Allé 21

2300 København S