Skolebestyrelser i københavnske folkeskoler

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, der sætter retning for skolen. Forældrene har flertal i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen er en del af skolens strategiske ledelse. Bestyrelsen sætter mål og rammer for skolens virksomhed inden for de overordnede rammer, som fastsættes af Folketinget, undervisningsministeren og kommunalbestyrelsen. 

Områder, som bestyrelsen har indflydelse på, er blandt andet:

  • hvordan skolen organiseres
  • klassesammensætning 
  • fællesarrangementer i skoletiden
  • valg af skolens indsatsområder - fx mobbefri skole, faglige indsatser, prioritering af sund kost eller lignende.

Skolens budgetter, undervisningsmidler, ordensregler og værdiregelsæt skal godkendes af skolebestyrelsen. Tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold er også blandt skolebestyrelsens opgaver.

Skolebestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen. På nogle skoler er der desuden eksterne repræsentanter fra lokaludvalget med i bestyrelsen.

Skolens ledelse deltager i skolebestyrelsesarbejdet og varetager sekretærfunktionen uden stemmeret.

De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er i København organiseret i foreningen Skole og Forældre, læs mere på Skole og Forældres hjemmeside.

Har du brug for mere viden om skolebestyrelsen?

Har du lyst til at være med i skolebestyrelsen, eller har du spørgsmål om arbejdet så kontakt skolelederen eller skolebestyrelsen på din skole. Du finder kontaktoplysninger på skolens hjemmeside. Du kan også læse mere om skolebestyrelsen i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Kontakt

Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen