Ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover

Hvis dit barn har over 15 % ulovligt fravær i skolen, er der risiko for, at vi standser din børne- og ungeydelse i et kvartal.

Reglerne om ulovligt skolefravær betyder, at skolelederen på dit barns skole har pligt til at underrette Sanktionsenheden, hvis dit barn har et ulovligt skolefravær på 15 % eller derover i et kvartal. Sanktionsenheden er en tværfaglig enhed mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen,

Ulovligt fravær er:

  • Fravær, som ikke skyldes sygdom og lignende forhold
  • Fravær, som skolelederen ikke har godkendt

Sanktionsenheden vil efterfølgende gennemføre en partshøring af dig (og dit barn, hvis barnet er over 12 år).

Hvis Sanktionsenheden fortsat vurderer, at der er tale om ulovligt fravær, og der ikke er tale om gyldige grunde, vil Sanktionsenheden træffe afgørelse om at standse din børne- og ungeydelse for det følgende kvartal. 

Gyldige grunde er:

  • At du selv varetager undervisningspligten af dit barn og du har meddelt dette skriftlig til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.
  • At fraværet ikke er ulovligt, men fx skyldes elevens handicap, autisme og lignende.
  • Ekstraordinær frihed er fravær, som skolens leder i ganske særlige tilfælde kan tillade og skal have godkendt inden fraværet begynder.
  • At dit barn i forbindelse med iværksættelsen af en anbringelse venter på et nyt skoletilbud og derfor modtager enkeltmands-undervisning, dog ikke af en længere varighed end maks. 15 skoledage.

Du kan ikke klage over underretningen, som skolelederen har en lovmæssig pligt til at foretage, men du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagevejledning vil fremgå i afgørelsesbrevet.

Skolerne er forpligtet til løbende at handle på elevers ulovlige fravær. Spørgsmål om reglerne kan stilles til skoleledelsen på dit barns skole.

Hvor kan jeg se mit barns fravær?

Du kan via AULA se dit barns fravær under "KMD Educa Elev - Mit barns fravær”.

Se film og materiale til forældre på flere sprog fra Børne- og Undervisningsministeriet

Få fakta og svar på de typiske spørgsmål om reglerne, hvis dit barn har ulovligt fravær i folkeskolen. 

Kontakt

Sanktionsenheden i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Telefontider

  • Tirsdag 09:00 - 12:00
  • Torsdag 13:00 - 15:00