Lokaler og andre faciliteter

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lån af kommunale lokaler, boldbaner, svømmefaciliteter m.m.

Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune kan søge om lån af kommunale faciliteter på skoler, idrætsanlæg og specialanlæg samt i kulturhuse. Disse faciliteter omfatter bl.a. gymnastiksale, boldbaner, undervisningslokaler, øvelokaler og svømmefaciliteter.

Udlånet sker på grundlag af kommunens Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København - især kapitel 5.

Bemærk at selvom man er blevet tildelt en fast ugentlig tid, kan dage blive aflyst hvis faciliteten undtagelsesvist skal bruges af anlægget/skolen selv.

Krav til foreningerne

For at få adgang til at låne faciliteter skal foreningen have

En digital postkasse har samme juridiske status som en fysisk postkasse. Det betyder at foreninger er forpligtet til at orientere sig i de meddelelser, som det offentlige sender digitalt, på lige fod med trykte breve.

Det er gratis at få et CVR-nummer, en digital postkasse og en medarbejdersignatur. Og man kan få hjælp til det ved at følge linkene ovenfor eller hos Erhvervshus Hovedstadenivaerksaetter@ehhs.dk / 30108115 (ma-fr 9:30-12:30).

Man skal sørge for at foreningens oplysninger i bookingsystemet Foreningsportalen er opdaterede – især foreningens mailadresse, foreningens CVR-nummer, holdenes holdansvarlige og de holdansvarliges mobilnumre.

Man skal overholde ordensreglerne for faciliteten. For Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter gælder denne husorden. De øvrige faciliteter har deres egne ordensregler.

En tildelt tid må kun benyttes af de personer og til den aktivitet som den er ansøgt til.

Man må ikke udeblive fra en tid uden at have aflyst den. Kan man ikke bruge en tildelt tid, skal den aflyses hurtigst muligt – og senest 48 timer før. Man må dog højst aflyse en tid 8 gange inden for en sæson.

Deltagerantallet må ikke være under minimum – jf. Retningslinjerne, afsnit 5.5, s. 68-69.

Der må ikke bruges harpiks i en ikke-harpikshal (håndbold).

Gebyr

Fra 1. juli 2019 opkræves der gebyr for brug af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune til folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om gebyr.

Adgang

Som folkeoplysende forening kan man fortsat bruge adgangskort, når foreningen skal have adgang til kommunens skoler. I løbet af 2020 indfaser kommunen sms-adgangskoder til afløsning af adgangskort. Læs mere om adgang til faciliteter.

Ansøgning

Ansøgning foregår i Foreningsportalen – bookingsystemet for folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune.

Læs mere om bookingsystemet Foreningsportalen.

Indendørsfaciliteter

Indendørsfaciliteter 2019-21 kan ansøges som resttider gennem Foreningsportalen.

Læs mere om ansøgning af indendørsfaciliteter.

Udendørsfaciliteter

Udendørsfaciliteter 2019-21 kan ansøges som resttider gennem Foreningsportalen.

Læs mere om ansøgning af udendørsfaciliteter.

Kulturbydele

Københavns Kommune er inddelt i fire kulturbydeleKultur N, Kultur S, Kultur V og Kultur Ø. På deres hjemmesider er der flere oplysninger om de lokale forhold.

Svømmeanlæg

Du kan læse mere om Københavns Kommunes svømmeanlæg hos SvømKBH.

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med lokaleudlån, og vi har lavet en samling af de mest almindelige spørgsmål og svar.

Finder du ikke svar her, er du altid velkommen til at kontakte Bookingteamet.

Kontakt