Du er her

Integration i Københavns Kommune

Københavns Kommunes integrationspolitik skal sikre, at alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige muligheder.

Københavns Kommune har siden 2006 haft en integrationspolitik for at sikre, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har samme muligheder som alle andre.

Integrationspolitik 2015-18

København skal være en by i vækst, hvor flere københavnere er i beskæftigelse og uddannelse, og hvor flere lever et sundt og aktivt liv, mens færre er socialt udsatte og oplever at stå uden for fællesskabet. Det er ambitionen bag den 4-årige integrationspolitik for 2015-18, som Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 26. marts 2015.

Med Integrationspolitikken for 2015-18 sætter Københavns Kommune fokus på social mobilitet og sammenhængskraft under følgende to overskrifter:

  1. flere i uddannelse og job
  2. åben og tryg by

Integrationspolitikken har dermed to fokusområder:

  • den skal imødegå strukturelle udfordringer på områder som skole, uddannelse, beskæftigelse, sundhed og byplanlægning.
  • den skal styrke medborgerskabet gennem indsatser, der er med til at bekæmpe diskrimination, social kontrol og radikalisering, øge københavnernes deltagelse i foreningslivet og trygheden i byen.

Integrationspolitikken i København hviler på et samarbejde mellem kommunens syv forvaltninger. Derfor har de politiske udvalg udpeget de væsentligste integrationsudfordringer inden for eget forvaltningsområde og opsat mål, som de enkelte udvalg tager ansvar for at nå i perioden 2015-18.
Læs Integrationspolitikken 2015-18: Social mobilitet og sammenhængskraft

Integrationshandleplan 2017-2018

Flere unge skal have et fritidsjob, og de ledige skal ud i virksomhederne. Det er de to centrale elementer i den nye integrationshandleplan i København for 2017-2018.
Læs integrationshandleplan 2017-18

Københavnermodellen for integration af flygtninge

Med etableringen af en såkaldt københavnermodel, sætter vi tidligt ind i forhold til at hjælpe flygtninge. Blandt andet tager vores jobkonsulenter ud til asylcentre og møde flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer. Vi samarbejder med virksomheder om at få flygtningene så hurtigt soom muligt i praktik - og vi inddrager københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer og i mødet med andre borgere. I maj 2016 åbnede vi et såkaldt Welcome House for flygtninge. Det er i dag et helt unikt mødested med ca. 150 aktive frivillige og civilsamfundsorganisationer, der skaber liv i huset og hjælper kommunens flygtninge med at få en god start på deres nye liv i København. 

Indsatser på integrationsområdet

Vi tager temperaturen på integrationen i København

En gang årligt måler vi på, hvordan det går med integrationen i vores by. Her måler vi på områderne uddannelse, beskæftigelse, sundhed, tryghed og diskrimination. Det er alle områder, som en del af kommunens integrationspolitik. Læs mere på www.kk.dk/integrationsbarometer

 

Tilbud til kommale fagpersoner på integrationsområdet i København

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune arbejder målrettet på at styrke integrationen af københavnere med anden etnisk baggrund end dansk. Det gør vi blandt andet gennem job, uddannelse og et styrket medborgerskab, herunder at forebygge social kontrol, diskrimination og radikalisering 

Læs her om alle de indsatser, vi tilbyder fagpersoner

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.