Generelle informationer til virksomheder

Siden Gennerelle informationer til virksomheder samler oplysninger på tværs af Københavns Kommunes 7 forvaltninger.

Fakturering

Kommunen har en række faste krav til fakturering, som skal efterleves for, at en faktura kan blive betalt igennem kommunens systemer.

Du kan læse mere om fakturering til Københavns Kommune her.

Kataloger

Som leverandør til Københavns Kommune skal du kunne levere et udførligt katalog over dine varer eller tjenesteydelser.

I forbindelse med udbuddet eller anden form for aftaleindgåelse bliver du orienteret om hvilke krav til kataloget der skal opfyldes.

Kataloget skal indleveres i OIOUBL fil formatet eller som excel fil. Der er krav om oplysning af miljømærker, fotos af varerne, udførlige og sigende varebeskrivelse, henvisning til erstatningsvarer med mere.

CSR og fair arbejdsvilkår

I Københavns Kommune stilles der krav til CSR og fair og lige arbejdsvilkår hos de virksomheder som kommunen indgår aftale med.

Du kan læse mere om Københavns kommune krav til CSR her.

Klima- og miljøkrav

Københavns Kommune køber bæredygtigt ind, for at nedsætte lokal og global miljøpåvirkning. Vi arbejder for at vores indkøb er af høj kvalitet og for øget livskvalitet for borgerne i København, samt at de produkter og services vi indkøber er af højest mulig standard i forhold til klima- og miljø. Derfor stiller Københavns Kommune en række politisk vedtagne klima- og miljøkrav i vores udbud. Du kan læse om Københavns Kommunes krav til klima og miljø mere her.

Virksomheders egnethed

I en række af kommunens kontrakter stilles der særlige krav til virksomhedens faglige og økonomiske egnethed. Kravene stilles for, at kommunen kan sikre en vis forsyningssikkerhed i sine kontrakter, og dermed skal sikre, at de virksomheder, der indgås aftale med er i stand til at håndtere typen af opgaver samt omfanget af de opgaver kommunen måtte have indenfor ydelsesområdet.

Kravene kan eksempelvis bestå af kriterier til virksomhedens økonomiske formåen i form af særlige regnskabstal, herunder omsætning, bruttofortjeneste, egenkapital eller lignende.

Kravene kan også bestå af tekniske kriterier som eksempelvis referencer fra tidligere udførte opgaver, eller særlige relevante certificeringer.

Anlægsprojekter

Du kan læse mere om Københavns Kommunes anlægsprojekter her.

Afregning af BPA tilskud

Du kan som levernadør se mere om Københavns Kommunes procedurer for afregning af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) her.

Leverandør til beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med organisationer og virksomheder om indsatser til byens ledige borgere.

Som leverandør på området vil du kunne orientere dig mere her.

Udbud

Der findes forskellige hjemmesider, der tilbyder, at virksomheder, kan abonnere på ønskede CPV-koder, hvorefter virksomheden får besked fra den pågældende hjemmeside, når hjemmesiden registrerer et udbud med de påførte CPV-koder. Københavns Kommune gør dog opmærksom på, at kommunen ikke er ansvarlig for disse hjemmesider, hvorfor kommunen ikke kan stilles til ansvar, hvis et udbud ikke er blevet registreret af hjemmesiden. Den sikreste måde at holde øje med kommunens udbud er igennem udbud.dk samt kk.dk/udbud

Arbejdsmiljø København

Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv finder du her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Du kan finde deres hjemmeside her.

Klagenævnet for udbud

Hvis du ønsker mere information om dine klagemuligheder, kan du finde mere information her.

 

Kontakt