Aktuelle udbud

På denne side finder du information om Københavns Kommunes aktuelle udbud og samarbejder.

Kontrakttype Titel Offentliggjort Frist
Varer og tjenesteydelser Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning/overtøj/linned/tøj med videre 02.08.2021 11.10.2021, kl. 10.00
Varer og tjenesteydelser Vedr. forhåndsmeddelelse af Fælledparkprojekterne Offentligt udbud (rådgiverudbud) 04.10.2021 15.11.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af rammeaftale om ydelser udført af landinspektører og kort- og landmålingsteknikkere mv. 18.07.2021 03.09.2021, kl. 14.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af Kontrakt om levering af Id-kortløsning til bekæmpelse af social dumping 13.07.2021 18.08.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af rammeaftale om teknisk konsulentbistand og projektleverancer til Københavns Kommunes webplatform 08.07.2021 10.08.2021, kl. 13.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af Dynamisk indkøbssystem vedr. isolationsfaciliteter 11.07.2021 09.08.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af kontrakt om levering af sæsonblomster til bede samt blomster i krukker 11.07.2021 06.09.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Annoncering af Fælledparkprojekterne 04.10.2021 15.11.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af indendørs affaldssorteringsmøbler og -materiel til Københavns Kommunes borgerrettede institutioner 25.06.2021 16.08.2021, kl. 12.00
Varer og tjenesteydelser Udbud af service, vedligehold, reparation og konvertering af AIA og ADK anlæg 30.06.2021 06.08.2021, kl. 15.00

Sider