Miljø i Byggeri og Anlæg

Københavns Kommunes egne og støttede bygge- og anlægsprojekter skal leve op til særlige miljø- og certificeringskrav.

Nybyggerier og omfattende renoveringer, hvor entreprisesummen overstiger 20 mio. kr. skal certificeres efter systemerne DGNB, Svanemærket eller tilsvarende.

Nybyggerier og renoveringer, hvor entreprisesummen er mindre end 20 mio. kr. og anlægsprojekter (veje, broer, cykelstier mv.), er underlagt miljøkrav fastlagt af Københavns Kommune (MBA21).

Læs om kravene for de enkelte områder

Du kan finde de specifikke krav for dit område og relevant materiale til dokumentation på de enkelte sider.

Baggrund for miljøkrav til byggeri og anlæg

Københavns Kommunes krav til miljø i byggeri og anlæg skal være med til at sikre en høj miljøstandard i vores investeringer på bygge- og anlægsområdet.

Miljøkravene er desuden et virkemiddel til at føre en række politiske strategier ud i livet, herunder vores Klimaplan, Ressource-og affaldsplan og Klimatilpasningsplanen.

Inspiration til private bygherrer

Vi ønsker at gå foran ved at stille miljøkrav udover lovens nuværende rammer, hvor det er muligt, men vi ønsker også at inspirere andre bygherre til at stille højere krav til miljøstandarden i bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt

Klima og Byudvikling

Njalsgade 13

2300 København S