Leverandør til beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række organisationer og virksomheder om forskellige indsatser, der skal hjælpe byens ledige borgere i job og uddannelse.

Udbudsplan

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 22. januar 2024 godkendt udbudsplan 2024/2025.

Erfaringsopsamlinger

Her kan du læse erfaringsopsamlinger fra leverandører af beskæftigelsesindsatser.

Igangværende udbud

Beskæftigeles- og Integrationsforvaltningen har (gen-)udbud af indsatser for udsatte ledige og sygemeldte.

Rammeaftalerne skal gælde fra 1. juli 2024 – 30. juni 2028

Igangværende udbud

Beskæftigeles- og Integrationsforvaltningen har (gen-)udbud af specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.

Rammeaftalerne skal gælde fra 1. juli 2024 – 30. juni 2028.

Aktuelt udbud på vej

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen planlægger et kommende udbud af erhvervsrettede opkvalificeringskurser inden for det digitale område. Rammeaftaler skal gælde fra perioden 2023 til 2026.

Samarbejdet med forvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med organisationer og virksomheder om indsatser til byens ledige borgere. Herudover udfører forvaltningen selv beskæftigelsesrettede aktiviteter i kommunens job- og beskæftigelsescentre. 

Fælles mål med aktiviteterne 

Fælles for de beskæftigelsesrettede aktiviteter (jf. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), som Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efterspørger eksternt, er, at de skal bringe byens ledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen gennemfører løbende udbud af indsatser, som der er behov for i Jobcenter København.

Du kan følge med på kk.dk/udbud, hvor alle kommunens udbud offentliggøres.

Samarbejdserklæringer og samarbejdsaftaler uden betaling

Hvis du er i gang med at skrive en ansøgning til en statslig, EU eller privat pulje om indsats for ledige og ønsker at indgå en samarbejdsaftale uden betaling med Jobcenter København, skal du kontakte forvaltningen du i god tid.

Dit projektforslag vil blive vurderet ift. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Jobcenter Københavns konkrete behov for tilbud. Først derefter kan vi træffe en beslutning om, hvorvidt Jobcenter København vil indgå en samarbejdsaftale uden betaling.

Jobcenter København kan også træffe beslutning om, at indgå en samarbejdsaftale uden betaling, når projektet er bevilliget. En sådan beslutning vurderes også ud fra jobcentrets behov og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Kommunen samarbejder med disse leverandører angående:

Vis alle

Ledige jobparate borgere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører om indsatser for jobparate ledige med en lang videregående uddannelse.

I perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2025 varetages indsatserne af:

For den brede målgruppe af akademikere varetages de jobrettede vejledning- og opkvalificeringsforløb af:

 • DEKRA Job
 • Konsulenthuset ballisager
 • Marselisborg Work & Life

For målgruppen af ikke-dansksprogede akademikere varetages de jobrettede vejledning- og opkvalificeringsforløb på engelsk af:

 • Konsulenthuset ballisager

Unge med uddannelsespålæg

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række aktører om at bygge bro til uddannelse for unge borgere, der har et uddannelsespålæg og som derfor skal afklares, opkvalificeres, støttes og motiveres i at opstarte og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Kommunen har aktive rammeaftaler med:

Udsatte ledige (over 30 år) og sygemeldte

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører vedrørende indsatsen over for udsatte ledige fyldt 30 år (dvs. borgere på forskellige ydelser, som har problemer udover ledighed) og sygemeldte.

Siden 1. juli 2020 har kommunen aktive rammeaftaler med følgende leverandører ang. indsatsen for udsatte ledige, der er fyldt 30 år:

Siden 1. juli 2020 har kommunen aktive rammeaftaler med følgende leverandører ang. indsatsen for sygemeldte borgere:

Siden 1. juli 2020 har kommunen aktive rammeaftaler med følgende leverandører ang. specialiseret hjerneskadeindsats:

Siden 1. juli 2020 har kommunen aktive rammeaftaler med følgende leverandører ang. beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring af psykiske lidelser:

Siden 1. januar 2021 har kommunen indgået nye kontrakter om lokalt forankret indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med:

 • Indvandrer Kvindecentret
 • Servisio
 • Settlementet
 • SydhavnsCompagniet

Danskuddannelse for udlændinge

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører vedrørende danskuddannelse for voksne selvforsørgede udlændinge.

I perioden 1. august 2022 - 31. juli 2026 har kommunen aktive rammeaftaler med:

 • Studieskolen
 • UCplus A/S

Særligt udsatte unge - Specialiserende indsatser

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører om specialiserede indsatser for særligt udsatte unge.

I perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2024 varetages de specialiserede indsatser for særligt udsatte unge af:

Udviklingshæmmede unge, herunder uafklarede

Unge med diagnose i autismespektret, herunder uafklarede

Unge med  psykisk handicap / psykisk diagnose, psykisk sårbarhed, misbrug og/eller hjemløshed, herunder uafklarede

Udadreagerende unge m.v.

Specialiserede indsatser for ledige med bande- eller rockerrelationer

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med en række leverandører om specialiserede indsatser for ledige med bande- eller rockerrelationer.

I perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2024 varetages de specialiserede indsatser af:

 • Tiponi
 • Tuwano
 • Integro

Der er linket til ekstraherede versioner af leverandørens indsendte tilbudsbeskrivelse ifm. udbuddet af indsatsen.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V