Udvikling og afprøvning af velfærdsteknologi

Vi tester løbende ny velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet. Har din virksomhed et relevant produkt, er du velkommen til at kontakte os.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgår vi i et samarbejde med landets seks største byer om at afprøve ny velfærdsteknologi. Hvis du kontakter os, er det derfor en henvendelse til alle seks kommuner på en gang. 

Grib teknologien 

Vi vil gerne bruge velfærdsteknologi til at højne københavnernes livskvalitet og bidrage til et liv med frihed, tryghed og fællesskaber. Vi arbejder ud fra strategien ”Grib teknologien” og i tæt samarbejde med de største byer i Danmark. 

Læs Sundheds- og Omsorgsforvaltningens strategi "Grib teknologien!" for arbejdet med velfærdsteknologi

Vores fokusområder

Vis alle

Teknologi skal gøre hverdagen lettere

Det er borgernes behov, der driver vores arbejde. Vi bruger teknologien der, hvor den skaber mest værdi for borgerne. Teknologien skal gøre hverdagen lettere og afhjælpe reelle og betydelige behov og udfordringer. 

Teknologi skal bruges

Teknologi skaber først værdi, når den bliver taget i brug – og vi tager den først i brug, når den virker. Teknologi er vores førstevalg, når den kan hjælpe borgerne til at klare mere selv i hverdagen, eller hvis den kan sikre, at opgaverne udføres i en højere kvalitet eller mere effektivt.  Teknologi kan hjælpe os med at bruge ressourcerne, der hvor behovet er størst. 

Teknologi og eksperimenter skaber morgendagens løsninger

I København investerer vi i at skabe morgendagens løsninger. Den teknologiske udvikling giver os konstant nye muligheder for at løfte velfærden. Vi skal derfor have mod til at eksperimentere med nye løsninger, men vi skal også have mod til at stoppe brugen af en teknologi, hvis den ikke giver værdi. 

Fælles virksomhedsindgang

Som en del af 6-by samarbejdet mellem København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers har vi lavet en fælles indgang for virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet. Din henvendelse til os er derfor en henvendelse til alle seks kommuner.  

Målet for den fælles virksomhedsindgang er, at:  

  • Skabe bedre overblik over nye teknologier med potentiale indenfor ældre– og sundhedsområdet.  
  • Virksomhedernes nye produkter bliver synlige for alle 6-by kommuner  
  • Øge vores kvalitet og effektivitet, når vi behandler henvendelser fra virksomheder. 

Næste skridt

Din henvendelse bliver behandlet på fælles 6-by møder, hvor vi vurderer potentialet og interessen for et samarbejde. Vi holder screeningsmøde hvert kvartal.  

Selvom vi indgår et samarbejde om en afprøvning med din virksomhed, er det ikke sikkert, at vi forsætter samarbejdet når afprøvningen er slut.  

Hvis ikke vi tilbyder din virksomhed et samarbejde, modtager du et svar med begrundelse for afslaget. 

Kontakt

Har din virksomhed et velfærdsteknologisk produkt, du gerne vil præsentere for 6-by kommunerne, så udfyld denne formular.