Du er her

Bæredygtige Sammenhænge – Københavns Kommunes Agenda 21-strategi

Københavns Agenda 21-strategi beskriver fire principper for, hvordan borgere, forvaltning og andre aktører kan bidrage til en bæredygtig by.

Borgerne skal med

Bæredygtige sammenhænge er kommunens Agenda 21-strategi for perioden 2016 – 2019. Den skal kvalificere en helhedsorienteret borgerinvolverende indsats i kommunens initiativer for at nå målsætningerne på miljø- og klimaområdet.

Centrale principper

I strategien fremhæves fire principper, som er centrale for Agenda 21-arbejdet i Københavns Kommune, det er

  1. en helhedsorienteret og tværfaglig optik
  2. Partnerskaber
  3. Deltagende og medskabende borgere
  4. Fællesskaber

Hent 'Bæredygtige Sammenhænge – Agenda 21-strategi 2016 - 2019'